1,6 mi­li­jar­di

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

de­fi­ci­ta imao je pro­ra­čun u šest mje­se­ci, a kad se pri­bro­je iz­van­pro­ra­čun­ski ko­ris­ni­ci, bi­lje­ži se pre­li­mi­nar­ni su­fi­cit od ne­ko­li­ko mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.