Ena se bojala vož­nje u autu

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Bol ne pres­ta­je, a mo­ja mi ses­tra svakim danom sve vi­še ne­dos­ta­je. Is­kre­no, čak mi je i te­že bo­ri­ti se s tim osje­ća­jem i sa su­za­ma. Ne­ka­ko pos­ta­je­mo sjet­ni­ji i znam da bi­smo danas mo­žda čak i vi­še tre­ba­le jed­na dru­gu ne­go pri­je, pri­sje­ti­la se glu­mi­ca Mia Begović od­no­sa s ni­kad pre­ža­lje­nom ses­trom Enom Begović, ko­ja je po­gi­nu­la pri­je 17 go­di­na na oto­ku Bra­ču

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.