U DRUŠ­TVU DA­NA IZ DUMOVCA

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Lu­ka Oman po­ti­če na udom­lji­va­nje pa­sa. Dan je iz Sk­lo­ni­šta za ži­vo­ti­nje u Du­mov­cu, do­bro­ću­dan je i sim­pa­ti­čan, a tra­ži druš­tvo za šet­nju i bo­ra­vak u pri­ro­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.