3

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

vri­la u Sin­cu ima ri­je­ka Gac­ka. To su Ton­ko­vi­će­vo vri­lo, Kla­nac vri­lo, Ma­je­ro­vo vri­lo. Gac­ka je du­gač­ka 61 ki­lo­me­tar i dio je ja­dran­skog sli­je­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.