Bit ćeš mo­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Utorak -

Dok je Emir upreg­nuo sve svo­je mo­ći ka­ko bi spa­sio Ni­han, Ke­mal kre­će u ak­ci­ju spa­ša­va­nja na is­ti na­čin kao i ina­če, vlas­ti­tim me­to­da­ma. Obo­ji­ca se na­tje­ču je­dan s dru­gim, kao i s vre­me­nom ka­ko bi spa­si­li Ni­han. Jer ci­jev pi­što­lja već je dav­no pris­lo­nje­na na Ni­ha­ni­nu gla­vu…

20.15

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.