Slje­de­ći broj Večernjeg lista iz­la­zi u sri­je­du

Vecernji list - Hrvatska - - Utorak - (vl)

Zbog blag­da­na Ve­li­ke Gos­pe da­naš­nje izdanje Večernjeg lista iz­aš­lo je kao dvo­broj. Slje­de­ći broj Ve­čer­nja­ka iz­la­zi u sri­je­du 16. ko­lo­vo­za, a na za­gre­bač­kim će se pro­daj­nim mjes­ti­ma mo­ći ku­pi­ti već u uto­rak na­ve­čer.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.