Iza­zo­vi na no­vom pos­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Na no­vom pos­lu ni­je se la­ko sna­ći no, je li ve­ći izazov od­nos s ko­le­ga­ma, še­fo­vi­ma ili ne­što tre­će, MojPo­sao je is­tra­žio u an­ke­ti pro­ve­de­noj na vi­še od 1300 is­pi­ta­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.