Bes­plat­na pre­da­va­nja na Ins­ti­tu­tu Ru­đer Bo­ško­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (lk)

Na Ins­ti­tu­tu Ru­đer Bo­ško­vić u sklo­pu Fes­ti­va­la zna­nos­ti u pe­tak od 10 do 13 sa­ti odr­ža­va­ju se bes­plat­na pre­da­va­nja – i to “No­be­lo­ve na­gra­de za ot­kri­ća u po­dru­čju ne­uroz­na­nos­ti”, “Zna­nost na­pre­du­je spro­vod po spro­vod” i “Ke­mij­sko (pri­je)pod­ne”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.