Umjes­to ame­rič­kih sa­udij­ski voj­ni­ci u Si­ri­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (hhd)

Do­nald Trump i ju­čer je naj­a­vio pov­la­če­nje ame­rič­kih sna­ga iz Si­ri­je. Cilj mu je, ka­že Trump, da na nji­ho­va mjes­ta na sje­ve­ru Si­ri­je do­đu voj­ni­ci arap­skih ze­ma­lja – Egip­ta, Sa­udij­ske Ara­bi­je, Ka­ta­ra i Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.