Dvi­je zem­lje na­po­kon okon­ča­va­ju Ko­rej­ski rat

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

U ok­vi­ru pred­sto­je­ćeg su­sre­ta čel­ni­ka Kim Jong-una i Mo­on Jae-ina Sje­ver­na i Juž­na Ko­re­ja po­taj­no pri­pre­ma­ju i za­jed­nič­ku iz­ja­vu ko­jom bi i for­mal­no okon­ča­le Ko­rej­ski rat. Na­ime, su­kob iz­me­đu dvi­ju ze­ma­lja teh­nič­ki još uvi­jek tra­je od 1950.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.