20

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

ti­su­ća vra­na obi­ta­va na ši­rem po­dru­čju Za­gre­ba. To je pro­cje­na struč­nja­ka ko­ji ka­žu da se te pti­ce od grab­lji­vi­ca sve češ­će skri­va­ju u na­se­lji­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.