Kaž­njen s 3000 ku­na jer je vo­zio 200 km na sat

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

ZA­GREB Mla­dić (20) kaž­njen je s 3000 ku­na te mu je iz­re­če­na jed­no­mje­seč­na za­bra­na uprav­lja­nja vo­zi­li­ma jer ga je po­li­ci­ja 28. ko­lo­vo­za ulo­vi­la kako vo­zi 200 km na sat. Uprav­ljao je BMW-om, a pre­br­zo je vo­zio na ces­ti na ko­joj je ogra­ni­če­nje 109 km. (ija)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.