Lju­bav dvi­ju ro­da po­če­la je pri­je 16 go­di­na

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Umi­rov­lje­ni do­mar Stje­pan Vo­kić Ma­le­nu je pro­na­šao 1993. go­di­ne na Ja­sinj­skim rib­nja­ci­ma kod Brod­skog Stup­ni­ka. Kle­pe­tan je u Ma­le­ni­no gni­jez­do pr­vi put sle­tio 2002. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.