Pa­pir­na­te baj­ke u di­zaj­nu Te­ne Le­ti­ce Tkal­če­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mc)

U La­ubi se u po­ne­dje­ljak otvara iz­lož­ba di­zaj­ne­ri­ce Te­ne Le­ti­ce Tkal­če­vić “Bi­lo jed­nom u pa­pi­ru...” U svo­jim ra­do­vi­ma in­s­pi­ri­ra­nim baj­ka­ma, u teh­ni­ka­ma pa­per­cut­tin­ga, ne ko­ris­ti ša­re­ne bo­je jer sma­tra da ni baj­ke ni­su slat­ke i ša­re­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.