‘ČIŠĆENJE’ GROB­LJA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Mi­nis­tar­stvo gra­di­telj­stva u pro­ce­du­ru je pus­ti­lo izmjene Zakona o grob­lji­ma ko­ji­ma će se do 2020. go­di­ne uk­lo­ni­ti ne­pri­hvat­lji­ve po­ru­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.