Mo­on: Kim će ones­po­so­bi­ti nuk­le­ar­no oruž­je

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Sje­ver­no­ko­rej­ski vo­đa Kim Jong-un pla­ni­ra ones­po­so­bi­ti sve nuk­le­ar­no oruž­je i nuk­le­ar­na pos­tro­je­nja ka­ko bi pro­veo pot­pu­nu de­nuk­le­ari­za­ci­ju, re­kao je ju­čer pred­sjed­nik Juž­ne Ko­re­je Mo­on Jae-in ko­ji se u ruj­nu tre­ći put sas­tao s Ki­mom. – Do pot­pu­ne de­nuk­le­ari­za­ci­je Kim pla­ni­ra za­us­ta­vi­ti i nuk­le­ar­na i ra­ket­na tes­ti­ra­nja – re­kao je Mo­on.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.