1 Pa­šte­ta od ze­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja & Pića -

Na 2 dl mas­ti pro­pir­jaj­te 1 kg ot­ko­šte­nog i na ko­ma­di­će sje­če­nog ze­čjeg me­sa i ze­čje je­tre, za­jed­no s 3 cr­ve­na lu­ka, 1 ri­ba­nom mr­k­vom i 10 dag mlje­ve­ne sla­ni­ne, pod­li­je­va­ju­ći s 1 dl slat­kog ba­var­skog bi­je­log vina. Kad se sve is­pir­ja i ve­že, uba­ci­te u pa­šte­tu 5 dag me­ka­či od bi­je­log kru­ha ko­ju ste pret­hod­no na­mo­či­li u mli­je­ko i po­tom is­ci­je­di­li, te sve za­lij­te s 1 dl vr­hun­skog por­ta. Pro­tis­ni­te sve kroz stroj za mlje­ve­nje, a po­tom po­lo­ži­te u va­tros­tal­nu po­su­du ko­ju ste pre­ma­za­li mas­la­cem. Pe­ci­te u peć­ni­ci oko 20 min, a on­da iz­va­di­te i pus­ti­te da se ohla­di, za­či­ni­te ri­ba­nom li­mu­no­vom ko­ri­com pa slu­ži­te sa slat­kas­tim uma­kom od vi­ša­nja ili kom­po­tom od tre­ša­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.