667

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

ti­su­ća (i 115) USD za­ra­de osi­gu­rao je Bor­na Ćo­rić ula­skom u finale Šna­ga­ja. Ove je go­di­ne za­ra­dio 2,5 milijuna USD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.