Hos­pe­da­je

Guía de Excelencias Cuba - - HOSPEDAJE -

» Vi­lla Alli­son » Ca­sa Emi­lio » Ca­sa Ya­ra

/ HO­TE­LES / CA­SAS PAR­TI­CU­LA­RES

» Apar­ta­men­to La­za­ra y Re­ne

Ave 9na No. 2010 e/ 20 y 22, Mi­ra­mar, 72025963/52749350

» Apar­ta­men­to Ma­nuel y Sa­ra

1ra No. 4213e/ 42 y 44, Mi­ra­mar 72093679

» Ca­sa Mi­la­gros Pérez

7ma B No. 718 o 60 e/ 7ma A y 7ma B, Mi­ra­mar, 72033478

» La Ca­sa de los Abue­los

14 No. 117 e/ 1ra y 3ra, Mi­ra­mar, Pla­ya, 72093149/52639987 en­ma­proen­za2002@yahoo.com

» La Ca­sa del Ar­te

26 No. 2307 e/ 23 y 25, Mi­ra­mar 53858716, is­mar­co­co@gmail.com

» Ca­sa Be­lla­vis­ta Ha­ba­na

A No. 312 ap­to. 9 e/ 3ra y 5ta, Mi­ra­mar, 72037581/52948739 mau­ri­cioy­dia­na@gmail.com

» Apar­ta­men­to Mar­ga­ret

A Ap­to. 8A e/ 35a y 5ta, Mi­ra­mar 52804493, mar­ga­ret­mar­ga­ret73@ yahoo.es

» Ap­to. Sr. Frank y Sra. Na­dia

0 No. 118 e/ 1ra y 3ra, Mi­ra­mar 72035255/52961436 seg­na­dia@yahoo.es

» Ca­sa Gu­de­lia

18 No.310 e/ 3ra y 5ta, Mi­ra­mar 72029466/52416031

5ta A No. 4208 e/ 42 y 44, Mi­ra­mar, 72060913/52931494 allis­son86@yahoo.com

1ra e/ 40 y 40A Edif. 4005 ap­to. 13, Mi­ra­mar, 72296503

88 No. 508 e/ 5ta y 5taa, Mi­ra­mar 72093573/52841139, ya­ra­fran­co@enet.cu

» Ca­sa Mi­ra­mar

44 No. No.1306 e/ 13 y 15, Pla­ya 72037987/5296882, 52500198 ines79@nau­ta.cu

» Ca­sa David y Yu­la

42 No. 703 e/ 7ma y 11, Mi­ra­mar 72033184/52935797, ca­sa­yu­la@nau­ta.cu

» Ca­sa Er­nes­to Mi­ra­mar

7ma A No. 6620 e/ 66 y 70, Mi­ra­mar, 72063555/53826366, eval­des@yan­dex.ru

» Hos­tal Mi­ra­mar

42 No. 701 esq. 7ma, Mi­ra­mar 72052237/54022371 ju­liovr2003@gmail.com

» Hos­tal Ma­ri­vi

44 No. 1504 e/ 15 y 17, Am­plia­ción de Mi­ra­mar 72091026/52928523

» Ca­sa Hum­ber­to

38 No. 104 ba­jos e/ 1ra y 3ra, Mi­ra­mar, 54973760 hhm18981@gmail.com

9na No. 2004 e/ 20 y 22, Pla­ya, 72053263

» Ca­sa Apo­lo­nio, » Ca­sa El Ele­gan­te

Ave 33 No. 3410 e/ 34 y 36, Pla­ya, 72038215/52911698, ca­sal67@nau­ta.cu

» Ca­sa Fi­na y Lis­beth

Ave. 33 No. 3408 al­tos, e/ 34 y 36,Pla­ya, 72033763

» Ca­sa Ise­la y León

35 No. 3406 e/ 34 y 36 Pla­ya 72022723, ca­sai­se­la­leon@gmail.com

» Ca­sa Key­la y Tays

Ave. 31 No. 5205 e/ 52 y 54, Pla­ya 72095512/52950416/52638374 tays@nau­ta.cu

» Ca­sa May­da Ba­llón

Ave 33 No.3404 % 34 y 36 Pla­ya 72034490/5343 9168/58184400 bu­zon503@big­mir.net

» Vi­lla Ro­sa Ma­ría

Ave.33 No.3406 % 34 y 36 Pla­ya 72033316/54000881, vi­lla­ro­sa­ma­ria13@gmail.com

» Vi­lla Ali­cia

Ave. 33No. 3407 e/ 34 y 36 Rp­to. La Sie­rra, Pla­ya, 72038253/52701020 al­qui­la­vi­llaa­li­cia@gmail.com

» La Vi­lla de 33

33 No.3411 e/ 34 y 36, Pla­ya, 72037665

» Hos­pe­da­je Rebeca

44 No. 1310 e/ 13 y 15, Pla­ya 72036212/52458928

» Ca­sa Mar­le­ne y Fe­li­pe

12b No. 7 ap­to. 6 e/ 1ra y Mar, Pla­ya, 52895093

» Ca­sa Gua­ro

12b No. 5 al­tos e/ 1ra y 3ra, Pla­ya 72021007, silvia.ya­nez@accs.co.cu

» Hos­pe­da­je An­da­luz

66 No. 1309 e/ 13 y 15, Pla­ya 72060312, hos­pe­da­jean­da­luz@ gmail.com

» Park Sui­te Ha­ba­na

11 Nro. 6414 e/ 64 y 66, Pla­ya, 72029623/5 829 4440 rent@park­sui­teha­ba­na.com

Newspapers in Spanish

Newspapers from Cuba

© PressReader. All rights reserved.