RRIICCSS:: ∂∂ÙÙ‹‹ÛÛÈÈ· · ˘  ÔÔ¯ÒÒÚÚËËÛÛËË ¯ 77,,88%% ÁÁ ÈÈ · ÙÙ· · ‰‰ÈÈ·ÌÌÂÂÚÚ››ÛÛÌÌ·ÙÙ· · · ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Σημαντικές μειώσεις παγκύπρια, κατέγραψε κατά τ Β’ τρίμην τ υ 2014, Δείκτης Τιμών Ακινήτων τ υ RICS (Royal In­sti­tu­tion of Char­tered Sur­vey­ors) Κύπρ υ. Η 19η έκδ ση τ υ Δείκτη Τιμών Ακινήτων RICS πραγματ π ιείται σε συνεργασία με τ Σύνδεσμ Επιστημ νων Επιμετρητών #ικ ν μ λ γων Κατασκευών Κύπρ υ (ΣΕΕ#KΚ) και τ Σύνδεσμ Επιστημ νων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρ υ (ΣΕΕΑΚ). # δείκτης παρακ λ υθεί τις τιμές και τα εν ίκια των ακινήτων σε λες τις επαρ ίες και ασί+εται σε μεθ δ λ γία π υ αναπτύ θηκε απ τ Πανεπιστήμι τ υ Read­ing, τ υ Ηνωμέν υ Βασιλεί υ. Στα απ τελέσματα παρ υσιά+εται μείωση σε λες τις κατηγ ρίες με τη σημαντικ τερη πτώση να παρ υσιά+εται στη Λευκωσία. Παγκύπρια, ι τιμές για κατ ικίες, τ σ για σπίτια, σ και για διαμερίσματα, παρ υσίασαν τριμηνιαία πτώση της τά*ης τ υ 1.1% και 1.0% αντίστ ι α, με τη μεγαλύτερη υπ ώρηση να καταγρά εται στην Πά (2.1% για τα σπίτια και 2.8% για τα διαμερίσματα). #ι τιμές των καταστημάτων, σε παγκύπρια άση, μειώθηκαν κατά μέσ ρ 3.0%, των γρα είων κατά 2.2% και των απ θηκών κατά 2.6%. Σε σύγκριση με τ αντίστ ι δεύτερ τρίμην τ υ 2013, ι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 7.8%, των σπιτιών κατά 3.9%, των καταστημάτων κατά 10.4%, των γρα είων 8.3% και των απ - θηκών κατά 8.3%.

Η μέση τιμή εν ικίασης σε λ κληρη την Κύπρ παρ υσίασε τριμηνιαία πτώση 1.3% στα διαμερίσματα, 0.3% στα σπίτια, στα καταστήματα 4.3%, στις απ θήκες 4.5% και στα γρα- εία 1.0%. Συγκρίν ντας τα εν ίκια με εκείνα τ υ δεύτερ υ τριμήν υ τ υ 2013, ι τιμές εν ικίασης υπ ώρησαν κατά 7.6% για τα διαμερίσματα, 7.9% για σπίτια, 16.6% για καταστήματα, 8.2% για γρα εία και 11.6% για απ θήκες.

O κ. 6αράλαμπ ς Πετρίδης, MRICS, δήλωσε: «Τ θετικ π υ παρατηρείται έτ ς είναι η αυ*ημένη εμπ ρευσιμ τητα σε σ έση με τ 2013. Φαίνεται τι ι αγ ραπωλησίες ακινήτων έ υν πιάσει “πάτ ” κατά την περσινή ρ νιά και τ 2014 θα έ υμε περί τ 15%-20% αυ*ημένες πωλήσεις ακινήτων. jσ ν α ρά τις τιμές των ακινήτων αναμένεται να συνε ισθεί η πτωτική π ρεία και έτ ς εν αναμ νή των ε*ελί*εων στ ρηματ πιστωτικ τ μέα, κυρίως σ ν α ρά τα μη ε*υπηρετ ύμενα δάνεια, την περι ρισμένη ρευστ τητα στην αγ ρά και τα υψηλά επιτ κια. Επίσης τα ακίνητα επηρεά+ νται απ τις δυσ άστακτες ρ λ γίες ιδι κτησίας και τ θέμα των εκπ ιήσεων, των ενυπ θηκων ακινήτων ενεργώντας έτσι ως τρ πέδη για την σταθερ π ίηση της αγ ράς».

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.