¡¡¤¤· · UUnnl­li­im­mi­it­teedd  ÚÚÔÔÁÁÚÚ¿ÌÌÌÌ· ¿ · ÙÙ· · PPr­ri­im­meeTTeell ÌÌ € 1100

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Περισσ τερα λεπτά μιλίας, SMS και MB πρ σ έρ υν τα νέα Un­lim­ited πρ γράμματα κινητής της Prime­Tel. Μετά την ε*ασ άλιση της 3ης Άδεια κινητής τηλε ωνίας στην Κύπρ , η εταιρεία, λανσάρει νέα πρ γράμματα συμ λαί υ. Τώρα έ ετε την επιλ γή, η π ία σας επιτρέπει να διαλέ*ετε τ Un­lim­ited πρ γραμμα π υ σας ταιριά+ει για να μιλάτε, να γρά ετε και να σερ άρετε *έγν ιαστα, πληρών ντας απ μ ν 10 ευρώ τ μήνα.

Τα νέα Un­lim­ited πρ γράμματα πρ σ έρ υν μέ ρι και απερι ριστη επικ ινωνία πρ ς λα τα δίκτυα. Δωρεάν πρ σ αση σε λα τα Prime­Tel WiFi Spots. Έως 3GB mo­bile in­ter­net για να σερ άρετε ελεύθερα και π υ κι’ αν ρίσκεστε καθώς και δωρεάν έλεγ υπ λ ιπ υ με ενημέρωση για τ διαθέσιμ υπ λ ιπ τ υ λ γαριασμ ύ σας και π λλά άλλα.

Μπ ρείτε να μετα έρετε τ ν αριθμ σας στη Prime­Tel και να απ κτήσετε τ αγαπημέν σας smart­phone με έκπτωση ή και εντελώς δωρεάν.

Τα Πρ γράμματα συμ λαί υ Un­lim­ited απευθύν νται τ σ σε νέ υς σ και σε υ ιστάμεν υς συνδρ μητές συμ λαί υ και Πρ πληρωμένης Pay As You Go. Κάντε κλικ στ www.prime­tel.com.cy και μάθετε λα σα σας πρ σ έρ υν τα νέα Un­lim­ited πρ γράμματα!

Η εταιρεία ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε., γι ρτά+ ντας έτ ς τα 60 ρ νια παρ υσίας τ υς στην ελληνική αγ ρά ρ ντισε να γίνει και αυτ τ καλ καίρι ακ μη πι δρ σερ και απ λαυστικ , πρ - σ έρ ντάς μας τ πρώτ Frozen Yo­gurt παγωτ σε *υλάκι.

Τα μ ναδικά παγωτά ΚΡΙ ΚΡΙ Frozen Yo­gurt σε *υλάκι, έ υν σαν κύρι συστατικ τ υς τ ελληνικ για ύρτι και κυκλ - ρ ύν στην αγ ρά σε 2 απ λυτα δρ σιστικές γεύσεις, με επικάλυψη απ ρά υλα ή ρ δάκιν , μ ν 114 και 116 θερμίδες, αντίστ ι α. Τ ΚΡΙ ΚΡΙ Frozen Yo­gurt παγωτ σε *υλάκι είναι η ιδανική πρ ταση για σ υς επιθυμ ύν αυθεντική απ λαυση, ωρίς τύψεις.

Τ παγωτ ΚΡΙ ΚΡΙ Frozen Yo­gurt κυκλ ρεί επίσης και σε γεύση, ρά υλα και ατ μ υρ , η π ία πρ σ έρεται στη αγ ρά σε συσκευασία 850ml.

Τα παγωτά Frozen Yo­gurt διατίθενται απ κλειστικά στην Κύπρ απ την εταιρεία ΚΕΑΝ και απ τελ ύν μέρ ς της πλ ύσιας π ικιλίας παγωτών ΚΡΙ ΚΡΙ π υ πρ σ έρ νται σε ελκυστικές τιμές.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.