ºÔ‡Ûη 900,000 ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η λεγ μενη « ύσκα των ακινήτων» στην Ελλάδα έσκασε επειδή κάπ ια στιγμή στη δεκαετία 2000-2010 η πρ σ ρά εί ε τάσει τ σ ψηλά, α ύ « λ ς κ σμ ς αγ ρα ε», και ταν ήλθε η κρίση η ήτηση έπεσε σ εδ ν στ μηδέν.

Σε αυτήν την διαπίστωση καταλήγει σ ετική έκθεση της Al­pha Bank, π υ επε εργάστηκε στ ι εία τα π ία πρ σ ατα δ θηκαν στη δημ σι τητα απ την ελληνική στατιστική Αρ ή. Είναι π λύ αρακτηριστικ τι μέσα σε 10 ρ νια η Ελλάδα απέκτησε σ εδ ν 900 ιλιάδες περισσ τερες κατ ικίες (895,7 ιλιάδες συγκεκριμένα) ως απ τέλεσμα της εκρηκτικής αύ ησης της ήτησης για νέα σπίτια, πως πρ κύπτει απ ανάλυση των στ ι είων. Στη 10ετία τ υ 2000 τίστηκαν 896 ιλ. νέες καν νικές κατ ικίες, έναντι 833 ιλ. νέων κατ ικιών π υ εί αν τιστεί στη 10ετία τ υ 1990 και 674 ιλ. κατ ικιών π υ εί αν τιστεί στη 10ετία τ υ 1980. Ετσι, απ τ 1980 και μετά κτίστηκαν σ εδ ν 2,3 εκατ μμύρια νέα σπίτια! %πως πρ κύπτει η ήτηση έπρεπε να καλυ θεί απ ανάλ γη πρ σ ρά, α ετέρ υ δε τι με τ ν τρ π αυτ μεγάλωσε η « ύσκα» της κτηματαγ ράς.

Δι τι με την είσ δ της Ελλάδας στην κρίση η ήτηση κατέρρευσε και περισσ τερα απ 250.000 ακίνητα μέν υν απ ύλητα. Φανερώνεται έτσι τι η ώρα δεν μπ ρεσε να αντέ ει τ ν ικ δ μικ « ργασμ » και την πληθώρα σπιτιών π υ κτίστηκαν. Παρ λα αυτά, ι αναλυτές εκτιμ ύν τι σταδιακά, θα αρ ίσει η απ κατάσταση της ισ ρρ πίας στη αγ ρά ακινήτων.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.