¢¢ÔÔ‡‡ÎÎÈÈÛÛÛÛ·. · ..... Ì̤¤¯ÚÚÈÈ ¯ ÓÓ· ·  ÂÂÈȘ ˜ ª ªoonn AAm­mii

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τώρα η πι γλυκιά συνήθεια της Κύπρ υ, η αγαπημένη μας Δ ύκισσα, έτ ιμη μέ"ρι να π ύμε… Μon Ami. Γιατί με τη νέα Μon Ami Δ ύκισσα γλιτώνετε "ρ ν και κ π α ύ, σε ένα πακέτ , έ"ετε τα απαραίτητα υλικά π υ "ρειά;εστε για να τιά!ετε γρήγ ρα και εύκ λα την πι σ κ λατένια Δ ύκισσα, με σταθερή δ σ λ γία για να σας πετυ"αίνει πάντα.

Επιπλέ ν, η νέα Μon Ami Δ ύκισσα είναι η μ νη π υ περιέ"ει μέσα στ πακέτ τα μ ναδικά, υπέρ - "α και α ράτα Frou Frou Morn­ing Cof­fee π υ απ - γειών υν την απ λαυση.

Η νέα Μon Ami Δ ύκισσα, πως και λα τα γλυκίσματα Μon Ami έρει την υπ γρα ή τ υ μίλ υ Εταιριών Frou Frou.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.