LLiimmiitteedd eed­di­it­ti­ioonn ÎηÊʤ¤˜ · ˜ · fifi  ÙÙËËÓÓ CCoofff­feeee IIss­llaan­ndd

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τα Cof­fee Is­land ανακ ινών υν τ νέ Mi­cro­Farm Project μέσω τ υ π ί υ διαθέτ υν limited edi­tion spe­cialty κα%έδες. / εκάστ τε κα%ές πρ έρ!εται απ συγκεκριμένη %άρμα ανά τ ν κ σμ . / πρώτ ς κα%ές α% ρά τ Nicaragua Santa Maria de Lourdes απ την περι !ή Cordillera de Dip­ilto της Νικαράγ υα. Η νέα σειρά κα%έ σκ π έ!ει να καταστήσει τ ν spe­cialty κα%έ πρ σιτ σε λ υς, να κάνει τ pre­mium πρ ϊ ν μα ικ . /ι κα%έδες τ υ Mi­cro­Farm Project θα είναι διαθέσιμ ι για παρασκευή στ espresso bar των κα%εκ πτείων (σε espresso ή %ίλτρ υ με Hario V60) ή σε κ κκ υς σε συσκευασία 200γρ.

/ι διαθέσιμες π σ τητες επαρκ ύν περίπ υ για 3-4 μήνες. / κάθε κα%ές απ τελεί παγκ σμια απ κλειστικ τητα, διατίθεται δηλαδή Μ/Ν/ στα κα%εκ πτεία Cof­fee Is­land για περι ρισμέν !ρ νικ διάστημα. Θα δίν νται πληρ % ρίες για τη %άρμα, τ ταν λ γικ είδ ς, τη μέθ δ ς επε"εργασίας τ υ καρπ ύ, την πιστ π ίηση τ υ κα%έ, τ πρ %ίλ ψησίματ ς και τ γευστικ πρ %ίλ τ υ. Oι κα%έδες Limited edi­tion είναι διαθέσιμ ι σε επιλεγμένα καταστήματα Cof­fee Is­land!

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.