¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· 3,1% ÁÈ· ™ÀƒπΣ∞

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Πρ *άδισμα 3,1% στ ν ΣΥΡΙOΑ καταγρά ει δημ σκ πηση της εταιρείας In­ter­view, καθώς στην πρ θεση ψή υ πρ ηγείται με 28,3% έναντι 25,2% της Νέας Δημ κρατίας. Στην τρίτη θέση *ρίσκεται για πρώτη ρά τ ΚΚΕ με 5,5%, ενώ ακ λ υθ ύν τ ΠΑΣ(Κ με 4,7%, τ Π(ΤΑΜΙ με 4,5% και η <ρυσή Αυγή με 4,3%.

Κάτω απ τ 2% και εκτ ς * υλής *ρίσκ νται ι Ανε άρτητ ι Έλληνες (1,7%) και η ΔΗΜΑΡ (0,7%). Την ίδια ώρα σημαντική παραμένει η δια ρά μετα ύ των δύ αρ!ηγών ως καταλληλ τερ υ Πρωθυπ υργ ύ με τ ν Αντώνη Σαμαρά να συγκεντρώνει τ 38% των πρ - τιμήσεων, έναντι 27% τ υ Αλέ η Τσίπρα. Η έρευνα έδωσε και μια π λύ σημαντική παράμετρ π υ α ρά στη διαπραγμάτευση με τ υς δανειστές. Σύμ ωνα με αυτή, πρωθυπ υργ ς είναι καταλληλ τερ ς για να καθίσει στ τραπέ&ι μα&ί τ υς σε π σ στ 46%, ενώ αρ!ηγ ς της α ιωματικής αντιπ λίτευσης εκτιμάται πως μπ ρεί να τ κάνει σε π σ στ 34%. Στην πρώτη δημ σκ πηση μετά την πρ κήρυ η εκλ γής Πρ έδρ υ της Δημ κρατίας, μεγάλη πλει ψη ία των ερωτηθέντων θεωρ ύν τ ν υπ ψή ι για Πρ εδρ της Δημ κρατίας Σταύρ Δήμα «καλή επιλ γή», σε π σ στ 49%, ωστ σ τ 43% εκτιμά τι δεν είναι πιθαν να εκλέ ει Πρ εδρ της Δημ κρατίας η παρ ύσα Β υλή.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.