∞fi 7 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË ·‰ÂÈÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Έ ρ Μη αν κινήτων & ημάτων, ύτε κατέ ει πιστ π ιητικ καταστρ ής, και ν υμέν υ τι πρ σκ μί/ει στ ν Έ ρ σ ετική έν ρκη δήλωση π υ παρέ εται στ Δικαστήρι , στην π ία δηλώνεται η πρ ανα ερ μενη κατάσταση τ υ ήματ ς.

Σημειώνεται τι, ιδι κτήτης ήματ ς, π ί ς πρ αίνει σε ψευδή έν ρκη δήλωση, είναι έν ς αδικήματ ς και σε περίπτωση καταδίκης τ υ, υπ κειται σε υλάκιση π υ δεν υπερ αίνει τ υς έ!ι μήνες ή σε ρηματική π ινή π υ δεν υπερ αίνει τις πέντε ιλιάδες ευρώ (5.000 ευρώ) ή και στις δύ αυτές π ινές,

( ) τ ημα απ !ενώθηκε απ τ ν ιδι κτήτη τ υ, ωρίς να γίνει μετα ί αση αυτ ύ στ ν κάτ , ν υμέν υ τι η απ !ένωση δύναται να απ δει θεί με άση στ ι εία π υ θα ικαν π ι ύν τ ν Έ ρ .

& πι πάνω Τρ π π ιητικ ς Ν μ ς πρ ν εί επίσης τι η τελευταία ημερ μηνία για την υπ λή αίτησης για κατα - λή καθυστερήσεων τελών με δ σεις, είναι η 28.02.2015. Η αίτηση υπ άλλεται πως ανα έρεται πι πάνω για τις ανανεώσεις.

Ενημέρωση για κάθε !ε ωριστή περίπτωση ρίσκεται αναρτημένη στην ιστ σελίδα τ υ Τμήματ ς στην διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/rtd.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.