Laik Eğitim, CHP’nin ve Eğitim-Sen’in raporu

Havadis Gazetesi - - NEWS -

Okullar açılıyor ve Türkiye’de öğretim programlarında(müfredatlar) yapılan değişiklikler gündem olmaya devam ediyor. Bu değişiklikler Türkiye’de 201718 öğretim yılında 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda uygulanacak. Bu durum bize ne kadar etki eder hep birlikte göreceğiz. Milli Eğitim Bakanımız ekibiyle birlikte geçtiğimiz gün yaptığı basın toplantısında 8’inci sınıfa kadar olan öğretim programlarının KKTC’de yazıldığını ve buna göre de kitapların basıldığını söyledi. Peki sonrası? O kitapların Türkiye’den geldiğini biliyoruz.

Türkiye’de laik eğitim konusunda ciddi tartışmalar, eylemler, mitingler yapılıyor. CHP’nin ve EğitimSen’in Türkiye’de yapılan yeni müfredatlar ile ilgili çok ciddi ve geniş raporları var. CHP’nin raporun önsözünde yeni hazırlanan müfredatın amacını: “Eğitim sisteminin çağdaş, bilimsel normlardan uzaklaştırmak, dini motiflerle ders kitaplarını donatmak, dini eğitim vermek ve Atatürkçü düşünce sistemini eğitim sisteminden çıkararak, laik eğitim anlayışını sonlandırmak” şeklinde açıklıyor.

Raporun devamında ise; “AKP iktidarının amacı, kendi ideolojisine uygun, din temelli bir program hazırlamaktır. Kendi yandaşlarından başka hiçbir kişi ya da kurumun görüşlerini öğretim programlarına yansıtmayan Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürkçü düşünceden, bilimden uzak bir öğretim programı ortaya koymuştur.

İktidara geldiği günden bu yana laik eğitimi yok etmeye çalışan AKP, yeni program ile laik, çağdaş, bilimsel eğitime son darbeyi vurmaya hazırlanmaktadır. Atatürkçü düşünce sisteminin tasfiye edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilimler, Felsefe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih gibi dersler hedef alınmış, bu derslerin Atatürkçülük ve Atatürk düşünce sistemi ile bağları kesilmiştir”.

Türkiye’nin en önde gelen öğretmen sendikalarından EğitimSen’in konu ile ilgili raporunda; “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapalı kapılar ardından hazırlanan öğretim programları, büyük ölçüde dinsel (İslamcıSünni vurgu) milliyetçi (Türklüğe vurgu), cinsiyetçi (Erkeğe vurgu) içerik ve zihinsel tasarımlar üretiyor. Türkiye’de yaşayan insan toplumlarının çoğulluğunu, diğer bir deyişle ırkını, rengini, cinsiyetini, cinsel kimliğini, dinsel inançlarını, farklı özneleşme deneyimlerini, görmezden gelerek hükmetme sürecini yansıtan tekçi “resmi” bir eğitim sürdürülmek istenmektedir.” denildi.

*** Görüldüğü gibi durum gerçekten ciddi… KKTC’de eğitimi yönetenler acaba ortada olan tehlikelerden haberdar mı emin değilim. Farkında mıdırlar, ondan hiç emin değilim. Görebildiğim kadarı ile “sin da gülle geçsin” anlayışı hakim. Durum o kadar basit değil işte… Durum ciddi. Belli ki KKTC’de birileri toplum mühendisliğine soyunmuş ve dinsel-milliyetçi bir toplum yapısı tasarlanmış.

Hal böyle olunca da tasarlanan bu toplum mühendisliğine karşın, doğal olarak da bir reaksiyon gelişecek. Açıkçası gelecekte çatışma riski taşıyan bir durum.

Geçtiğimiz gün İstanbul’un en modern ilçelerinden bir olan Kadıköy’de Bilimsel ve Laik Eğitim Harekatı’nın açtığı stand demir sopalar ile bir grubun saldırısına uğradı. Yani Türkiye’nin geldiği nokta çok üzücü… laik eğitimi savunanların dayak yediği bir ortam var.

KKTC hükümetinin ve sivil toplum örgütlerinin her sessiz kaldığı gün, bizde de laikliği savunanların dayak yiyeceği bir ortama doğru sürükleneceğimiz kaçınılmazdır.

Dolayısı ile Kıbrıs Türk halkının kendine özgü dine bakış açısı ve laik duruşunun zarar görmemesi için safları sıklaştırmak gerekiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.