Türkiye’de ekonomide büyüme

ONUR BORMAN

Havadis Gazetesi - - NEWS -

Türkiye’de, 2017 yılının 2ci çeyreğinin TÜİK tarafından yayınlanan göstergelerine göre, ilk yarı yılda % 5.1 gibi önemli oranda ekonomide reel bir büyüme oldu.

Geçen yıl % 3.2 olarak gerçekleşen büyüme oranına göre bu yıl iyi bir kalkınma hızına ulaşılmış, geçmiş 10 yılın yüksek büyüme oranları tekrar yakalanmıştır.

Büyüme nedenine bakarsak, büyümeyi sağlayan en önemli grubun başında yatırımlar ve ihracatın olmasıdır ki bu sağlıklı bir büyümeyi gösterir.

Daha önceki dönemlerde büyümenin ağırlığı iç tüketim harcamalarının yükselmesine dayalı idi.

Bu defa % 5.1 büyümeye katkı 2.86 puanla özel ve kamu yatırımları, ve 2.25 puan ile ihracat artışı ile sağlanan katkıdır. Buna karşılık devletin tüketim harcamaları ile ithalatta, geçen döneme göre azalış olmuşsa da vatandaşın tüketim harcamaları büyümeye 1.93 puanlık katkısı ile olumlu yansımıştır.

Büyümede, kredi hacimlerinin arttırılmasının ve getirilen teşviklerin yatırım artışlarına olumlu etkisi olduğu açık. Avrupa ülkelerine talep artışıyla yapılan ihracatın ve Rusya ile ilişkilerin gelişmesiyle artan ihracatın etkisi de önemli olmuştur.. İkinci çeyrekte ihracat rakamlarında % 10.5 artış sağlanmıştır.

Buna mukabil ithalatta ise % 2.3 artış oldu. Cari açığa da olumlu etkisi var.

GSMH içindeki sektör büyümelerine baktığımız zaman sanayide ve inşaatta % 6.3 ile % 6.8 oranında iyi bir büyüme oldu..

Hizmetlerde ortalama büyüme % 5.7 olmakla birlikte bu grup içindeki sektörlerde en büyük büyüme % 10.1 ile bilgi-iletişim ve % 9.4 ile finans –sigorta hizmetlerindedir. Kamu, sağlık, eğitimde % 1.9, diğer hizmetlerde ise % 1.7 ilâ % 5.5 arasında değişmektedir.

Turizmde bu yıl geçen yıla göre 2. çeyrekte hem turist sayısında hem de gelirinde önceki yıllardaki seviyeye ulaşmasa da %30 civarlarında bir gelişme olmuştur. Yaz dönemine rastlayan 3.çeyrekte ise turizm kuruluşlarının verdiği açıklamalarla önemli ölçüde gerek Rusya’dan gerekse Avrupa’dan turist artışı sağlandığıdır. Resmi istatistikler henüz yayınlanmadı.

Hükümet yetkilileri Üçüncü çeyrekte, reformların yürürlüğe konacağı ve büyümenin daha fazla olacağı tahmininde bulunmaktadırlar ki bunun için de kapsamlı reformlara ve yatırımların hızlandırılmasına devam edileceği öngörülmektedir. Dış etkilere bakarsak ABD ve AB-Merkez Bankalarının da faiz artırımlarının olmaması sermaye girişlerini Türkiye’ye arttırabilecektir.

Piyasalar, bu kesimden yapılan açıklamalara göre durumdan memnun görünmektedir.

Geçen Perşembe günü TCMB- PPK Kurulu bu safhada faizlerin düşürülmesine dair Hükümet telkinlerine rağmen ve faizlerde ne olacağı soru işaretlerine karşı faizleri düşürmemiş, sabit bırakmıştır. Bu da dıştan sermaye çekilmesi açısından piyasaları rahatlatmıştır. Merkez bankasının büyüme karşısında denge kurması beklenen bir şeydi.

Diğer yandan büyüme sağlanırken enflasyonda ve TCMB fonlama faizlerinde de geçen yıla göre artış olmuştur. Enflasyon da faizler de tek haneden çift haneye çıkmıştır.

Bu çerçevede Merkez bankası bu yıl sıkı para politikası uygulamaya devam edeceği açıklamasında bulunmuştur. İnşallah iyi sonuçlar KKTC’ye de icraatlar açısından örnek olur.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.