KAMUDA REFORM MU?

Havadis Gazetesi - - NEWS -

Yıllarca Kamu Görevlilerinde “reform gereklidir” diye sikayet ederken, bugün gerçekleştirilmesi için gerekli yasaları yapıp Meclisten geçirmeye çalışan dörtlü koalisyon hükümetini bu konuda olumsuzca eleştirmek hakkımız olmamalıdır!

ANCAK “kamu reformu” da denilen “yasa tasarısına” baktığımda “esası” değil “tali olan sorunların restorasyonunu” görüyorum. Mesela “Kamu üzerinde” olmalı siyasetin etkisini azaltma ve liyakatin öne çıkarılması” gibi!

Oysa daha bir süre önce “memur kesiminin siyasi faaliyetlerde bulunabileceği” tartışılıp kabul görüyordu! “Liyakatın” ise her yıl bir erken seçimle değişen koalisyon hükümetlerinin “kadrolarını” oluştururlarken nasıl “partizanlık ve popülizmle” yer değiştirilip harcattırıldığı hepimizin malumudur!

ŞİMDİ deniyor ki “istihdam şekilleri yeniden düzenlenecek, geçici kamu görevlileri kaldırılacak, üçlü kararnamelerle atamalar daraltılacak.. Yöneticilik katmanlarının bazıları birleştirilerek azaltılacak.. Falan… Tabi yanı sıra “izinler, çalışma saatleriyle tatillerin yeniden düzenlenmesi gibi hususlar geliyor yasalarla…”

Ve deniyor ki “kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyetsizliği ortadan kaldırılacak!..

İŞTE o büyük sorun!” Çünkü eğer kamu görevlileri kademelerinde reorganizasyona gidiliyorsa en büyük neden, yurttaşın ve yıllardır bizim de “hantal ve merkeziyetçi bürokrasi” dediğimiz “yapının” iflas ederek çökmesidir! Zaten bu nedenle değil midir ki “büyük bir para düzeni” olmasına karşın yine de bile bile “bazı devlet kurumlarımızın özelleştirilmesini” istiyoruz!

ÇÜNKÜ bizatihi bu “kurumlar” da kendi içlerinde “bir para düzeni” yaratmışlardır ki sadece yurttaşın gırtlağını sıkmakla kalmamış, “yolsuzluk ve dolandırıcılık” üzerine destanlar yazmışlardır! Ki daha bir süre önce Çaluda adıyla Cypurivex’i de yanına alarak (doğrudur demiyoruz,) şaibe ve dedikodularıyla bir yenisi geldiydi gündeme! Gelecek tabi. Çünkü “devleti zarara uğratmak” gibi bir suçun suçlusu, köşedeki bakkal Süleyman efendi değildir! Yine o devlet erkânıdır!

MESELA Dünyanın en pahalı elektriğinin faturasını biz ödüyormuşuz! Dünyanın en pahalı etini, tabi ki biz yiyemiyormuşuz! İlaçsız, hastaneler de bizdeymiş, yollarda kalan ambulanslar da çalışmayan tomografi cihazları da.. Okulsuzluk da öğretmensizlik de!..

KAMU görevlileri değişiklik Yasa Tasarısını elbette önemsiyoruz. Devlet “kurumlarıyla,” yetkili ve sorumlu kamu görevlileriyle yürür, kalkınır ve gelişir..

NİTEKİM 1974’den hemen sonra gerek “otonom” gerek “federe” Kıbrıs Türk devletlerini kurup anayasalarını yapmanın “devlet” olmamıza yetmediğini gördük! 1983’de KKTC ile devleti bir daha ilan ettik ama bugün ne diyoruz? “Hâlâ istenen düzeyde devlet olamadık!”

Pek çok nedeni olsa da “çünkü” diyoruz “kamu yönetimini ne doğru dürüst kurabildik ne de siyasi iktidarların seçim oyuncakları haline gelmelerini” önleyebildik!

Şimdi yeni bir arayış ve düzenleme arzusuyla kamu yönetiminde restorasyona gideceğiz. Sonucu kısa sürede olmasa da elbet göreceğiz. Bakalım şah mıyız yoksa şahmaran mı?

Newspapers in Turkish

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.