YAYILMACI RUM-YUNAN SİYASETLERİ!

EŞREF ÇETİNEL

Havadis Gazetesi - - NEWS -

Dün “Kıbrıs siyasi sorununa yönelik” yorumumun sonunda “yarın da Politis gazetesinin itiraflarına bakarım” dedimdi! Neydi o itiraflar? “Rum milis ve askeri güçlerinin 1974 ve öncesinde Türk’leri nasıl kıydıklarının, jenosit hareketlerinin, öldürüp kör kuyulara attıklarının, toplu mezarlara gömdüklerinin haber ve yorumları…”Daha önce de Rum tarafındaki bazı gazeteciler “hiç mi suçumuz, günahımız yok” diyerek Türk halkına yönelik bu kıyımlardan söz ettilerdi. bu insanlık dışı olayların hâlâ yaşamakta olan tanıklarıyız.. Bu nedenle “Politis”in ifşaatlarına “az bile dedik!” Ve ekliyoruz: Olası çözümde “böyle olaylar yaşanmayacak” demek de mümkün değildir!

bu adada “Rum halkının “ada “sahipliğine” dayalı aidiyet duygusunun bir mucize eseri ırksal mutasyona uğrayıp “insan kardeşliğine” dönüşeceğini düşünmek ayni oranda büyük bir “insanlık zafiyeti” olacaktır! bu adada Rum liderliği ile kilisesinin yarattığı siyasi sorunun hâlâ devam etmekte olduğunu kabul etmek gerekir.

sorunun “TürklükRumluk” yanı sıra “toprak kavgası” olduğunu da kabul etmek gerekir..

sorunun “aidiyet” duygusundan kaynaklı “ada egemenliği sahipliği” olduğunu kabul etmek gerekir…

bazı gerçekleri çok iyi görüp analiz etmemiz gerekir. Rum-Yunan yayılmacılığı 1958’lerden beridir süregelen çatışma ve siyasi olaylarla birlikte devam etmektedir.

“Rum-Yunan” birlikteliğinde sürdürülen “Enosisin gerçekleştirilmesinden” vaz geçilmiş değildir..

denizinden Akdeniz’deki Kıbrıs adasına kadar uzanan adalar egemenliği hedefi de devam etmektedir!

“Doğu Akdeniz’de, münhasır ekonomik bölgelerle hidrokarbon yataklarını da içine alan bir Rum-Yunan “hakimiyet alanı” oluşturulmaktadır ve bunu görmemek mümkün değildir!

bu yayılmacı siyasetlerin odak noktasıdır! Mesela biz Rum’a Kuzey coğrafyamızdan toprak vermeyi, nüfusunu aramıza sokmayı kabul edecek kadar saflık gösterirken; bir de Rum’un istedikleriyle peşinde koştuklarına bakın! Gelecekte de bu adada TC ile Yunanistan’ı da içine alacak toplumlar arası çatışmaların olabileceğini görmemiz gerekir… Dünün Türk halkına yönelik “kıyımlarının,” yarın çok daha organize savaşlara dönüşmeyeceğini de kimse iddia edemez! Bunun için diyoruz ki “TC’nin garantörlüğünde iki ayrı devlete dayalı bir çözüm!” Adını ne isterseniz koyun!

Newspapers in Turkish

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.