UNUTMADIK! HATIRLATTIK! HÜKÜMET PROGRAMINDAN HER GÜN 11 VAAT

Havadis Gazetesi - - NEWS -

BAŞBAKANLIK: Kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve bu alanda yaşanan denetim sorununun ortadan kaldırılması için Kooperatif Şirketler Mukayyitliği güçlendirilecek ve kooperatifçilik desteklenir ve özendirilirken kooperatiflerin de daha sıkı bir denetime tabi tutulması sağlanacaktır.

DIŞİŞLERİ: Yakın çevremizdeki çatışmaların bizleri de etkilediği bir ortamda sığınmacılar ve mültecilerle ilgili sorunların çözümünde uluslararası ve insani bir bakış açısına sahip olmamız gerektiğine inanan bir anlayışla dış politikamız şekillendirilecektir.

MİLLİ EĞİTİM ve KÜLTÜR: DAÜ Yasası özerklik, demokratiklik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun olarak düzenlenerek yaşama geçirilecektir.

MALİYE: Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi mücadelesini yürüten Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB)’in daha etkili ve verimli mücadele yürütebilmesi için teknolojik gelişmelere uyum sağlamaya yönelik olarak teknolojik altyapısı geliştirilecektir.

BAYINDIRLIK ve ULAŞTIRMA: Telekomünikasyon Dairesi, yerel yönetimler ve yerel özel firmalar arasında işbirliği oluşturarak, fiber optik altyapısının ivedilikle ülke geneline genişletilmesi sağlanacaktır.

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK: Gençlik Rehabilitasyon Merkezinin kurulması, kadrosunun oluşturulması ve bunlarla ilgili yasal düzenlemeler süratle gerçekleştirilecek ve genç suçluların topluma kazandırılması sağlanacaktır.

İÇİŞLERİ: Gece kulüplerinde hukuksuz ve insan haklarını ihlal eden uygulamaların önüne geçilmesi için gerekli yasal düzenleme yapılacaktır. Bu bağlamda, kulüplerdeki çalışma ve yaşam koşulları iyileştirilecektir.

TURİZM ve ÇEVRE: Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanacak AB’ye uyumlu çevre politikası hayata geçirilecektir.

TARIM ve DOĞAL KAYNAKLAR: Marka değeri yüksek ve kendi kendine yetebilen bir arıcılık sektörü yaratabilmek için gerekli mevzuatı da içerecek bir planlamaya gidilecek, Kıbrıs Arısının korunup çoğaltılması da dahil, sektörün güvenli gelişimi sağlanacaktır.

SAĞLIK: Yeni, çağdaş kamu hastanelerinin yapılması için gerekli çalışmalar sürdürülecektir. Yeni hastaneler yapılana kadar mevcut kamu hastanelerinin eksiklikleri giderilecek ve ihtiyaç duyulan yeni birimler oluşturulacaktır.

EKONOMİ ve ENERJİ: Yıllardır Teknecik santralinde eksik olduğu için halkımızın zehirlenmesine yol açan filtrenin takılması sağlanacaktır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.