Sindirim sistemi hastalığı uzmanımız da yok!

Sağlık alanındaki eksikliklere bir yenisi daha eklendi:

Kıbrıs Postası - - Baş Sayfa - Rahmİcan Çalışkan

Ülkemizde sağlık alanındaki eksikliklerden birisi de sindirim sistemi yani gastroenteroloji uzmanı…

Gastroenteroloji; sindirim sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalı olarak adlandırılıyor. Kolera, dizanteri, ülser, siroz, tifo, sarılık, gastrit, reflü gibi ciddi hastalıklar da sindirim sistemi hastalığı olarak tanımlanıyor.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Gastroenteroloji alanında eksiğimiz var” diyerek, bu alanda ülkeye gelen genç de bulunamadığına değindi.

Hastalara cerrahların da baktığını, ancak işin uzmanının olması gerektiğini vurgulayan Besim, gastroenteroloji uzmanı için hem ada içinden, hem de ada dışından arayışları olduğunu söyledi.

Ülkemizde sağlık alanındaki eksikliklerden birisi de sindirim sistemi yani gastroenteroloji uzmanı… Gastroenteroloji; sindirim sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalı olarak adlandırılıyor.Kolera, dizanteri, ülser, siroz, tifo, sarılık, gastrit, reflü gibi ciddi hastalıklar da sindirim sistemi hastalığı olarak tanımlanıyor. Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Gastroenteroloji alanında eksiğimiz var” diyerek, bu alanda ülkeye gelen genç de bulunamadığına değindi. Hastalara cerrahların da baktığını, ancak işin uzmanının olması gerektiğini vurgulayan Besim, gastroenteroloji uzmanı için hem ada içinden, hem de ada dışından arayışları olduğunu söyledi.

Ülkemizde sağlık alanında, gerek personel gerekse tıbbi ekipman noktasında eksiklik olduğunu halk da dile getiriliyor, vatandaşa göre ülkenin en önemli sorunlarından birisi; ‘sağlık’.Bu eksikliklerden birisinin de gastroenteroloji uzmanı olduğu dikkat çekiyor.

Sindirim sistemi hastalıkları: “Kolera, dizanteri, ülser, siroz, tifo, sarılık, gastrit, reflü…”

Sindirim sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalı olan gastroenteroloji mide bağırsaklar ve karaciğer hastalıkları ile ilgilenen bilim dalı olarak adlandırılıyor.Ayrıca, kolera, dizanteri, ülser, siroz, tifo, sarılık, gastrit, reflü gibi ciddi hastalıklar sindirim sistemi hastalığı olarak tanımlanıyor.

Besim: “Eksiğimiz var, ülkeye gelen genç de bulunamadı”

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Gastroenteroloji alanında eksiğimiz var” diyerek, bu alanda ülkeye gelen genç de bulunamadığına dikkat çekti.

“Hem ada içinden, hem de ada dışından arıyoruz”

Hastalara cerrahların da baktığını, ancak işin uzmanının olması gerektiğini vurgulayan Besim, gastroenteroloji uzmanı için hem ada içinden, hem de ada dışından aradıklarını açıkladı.

Sindirim sistemi hastalıkları…

Öte yandan elde edilen bilgilere göre sindirim sistemi hastalıkları şu şekilde:

Kolera

Kolera (Vibriocholerae) bakterisinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonu ve şiddetli ishal ile ortaya çıkan bir hastalıktır.

Dizanteri

Dizanteri; insanlarda kanlı ishal, şiddetli karın ağrısı, gerekmediği halde dışkılama isteği duyma hastalığıdır.

Ülser

Ülser mide mukozasının alkol, sigara ve asitli içecekler nedeniyle zedelenmesiyle oluşur.

Siroz

Siroz alkol ve sigara sayesinde karaciğer hücrelerinin kendini yenileyememesi sonucu oluşur.

Tifo

Tifo kirli içme suları ve pis yiyeceklerden bulaşan bulaşıcı bir hastalıktır.

İshal

İshal dışkının sık olarak sulu veya yumuşak çıkması durumudur.

Sarılık

Sarılık kandaki vücuda renk veren maddelerin değerinin değişmesi sonucu deri ve mukozaların sarı renk alması durumudur.

Gastrit

Gastrit alkol, tütün, kimyasal maddeler ile bakteriler ve virüslerden dolayı oluşan hastalıktır.

Hıçkırık

Hıçkırık diyafram kasının birden kasılması sonucunda ses tellerinin arasındaki açıklığın istem dışı kapanması ile gerçekleşen ani soluk alımı ve bu sırada bir ses dışarı çıkmasıdır.

Kabızlık

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin normale göre azalması durumudur.

Reflü

Reflü mide asidinin mideden yemek borusuna kaçması hastalığıdır.

Gıda Zehirlenmeleri

Besin kaynaklı hastalık, içine yabancı etmen karışmış besin tüketimi sonucu meydana gelen herhangi bir hastalıktır. Genelde besin zehirlenmesi de kullanılsa da bu genelde hatalıdır. Gerçek besin zehirlenmesi besinde bulunan yabancı bir kimyasal madde veya doğal toksini yemek yoluyla meydana gelir. Besin kaynaklı hastalıkların çoğu aslında patojen bakteri, virüs, prion veya parazitlerin neden olduğu besin yollu enfeksiyondur. Bu tür enfeksiyonlar genelde besinin hatalı depolanması, hazırlanması veya servisinin yapılmasından kaynaklanır. Yemek hazırlanması sırasında, onda evvel ve sonra hijyen kurallarına uyulması bir hastalığın bulaşma olasılığını azaltır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.