Vždy mě lákalo vyšší napětí a chtěl jsem znát i teorii

Dnes Prague Edition - - Energie -

Ielektrikář může udělat kariéru. Třiačtyřicetiletý Radim Černý začínal před více než dvaceti lety jako vyučený elektrotechnik, od loňska vede ve společnosti ČEZ Distribuce úsek Řízení sítí. Energetika bude podle něj motorem budoucnosti – již dnes prochází bouřlivými změnami v souvislosti s obnovitelnými zdroji, decentralizací či chytrými sítěmi. První kontakt s oborem byl u mých rodičů, kteří pracovali v oblasti slaboproudé elektřiny. Mě to však vždy táhlo, jak my energetici říkáme, k „tlustým drátům“, tedy silnoproudu, a tak jsem se vyučil elektrotechnikem. Po vyučení jsem začal pracovat jako elektrikář, ale vždy mě lákalo vyšší napětí. Obdivoval jsem tu sofistikovanost celého řetězce distribuce elektřiny. Jedinou možností tedy bylo další postupné vzdělávání. Delší dobu jsem výzvám na další doplnění vzdělání odolával, ale nakonec jsem se rozhodl znovu studovat. Viděl jsem, jak fyzika funguje v praxi, ale chtěl jsem mít i teoretické znalosti, které vám otevřou nové obzory a vše spojí hezky dohromady. Všechno pak do sebe lépe zapadá a víte, proč to tak je, nebo proč to děláte zrovna tím způsobem, který jste se naučili od zkušených kolegů v praxi. Znalost teorie vám navíc dává možnost hledat i jiná, nová řešení, což je zejména v dnešní době, kdy se energetika turbulentně mění, nezbytné. Jak se říká od „píky“, postupně jsem si prošel různými pozicemi. Po nástupu do Severočeské energetiky v roce 1995 jsem začal pracovat jako technik rozvoje sítí vysokého a nízkého napětí pro oblasti Ústí nad Labem, Teplice a Litoměřice. Následně jsem zastával různé manažerské pozice a od roku 2012 jsem členem představenstva ČEZ Distribuce. Nejdříve jsem byl odpovědný za úsek Řízení distribučních aktiv, nyní za úsek Řízení sítí.

V mém úseku je řízen chod distribuční soustavy včetně všech návazných a souvisejících činností na vymezeném území. ČEZ Distribuce působí v jedenácti krajích, od Aše až po Jablunkov. Hlídáme úroveň kvality distribuce elektřiny, sledujeme zatížení distribuční soustavy a v případě poruch či jiných mimořádných stavů řešíme zabezpečení dodávek elektřiny našim klientům náhradní cestou. Do mých kompetencí patří také vyhlášení či odvolání kalamitních stavů a stavů nouze v distribuční soustavě. V rámci provozu a řízení soustavy je potřeba udržovat stálý kontakt s techniky, ale i s klienty v terénu. Snažím se pochopit jejich problémy a najít řešení, které jim bude nejvíce vyhovovat. I ředitel úseku je stále elektrotechnikem, jen s větším přesahem a odpovědností za provoz na celém distribučním území. Jde o nepřetržitý provoz, tudíž řízení celé soustavy. To s sebou přináší povinnost být neustále ve střehu a připraven řešit nenadálé situace. Zatímco technik vykonává vlastní práci na zařízení, jako ředitel spíš koordinujete činnosti těchto techniků a jejich vedoucích, řídíte navíc lidi a řešíte strategické úkoly. Fyzika se nemění a vyžaduje stále stejný přístup a respekt, jen dnes elektrikář místo na kole jezdí v autě a k práci používá modernější přístroje. Kde vnímám změnu, je časový faktor. Žijeme ve zrychleném světě a klient vyžaduje on-line řešení. U elektřiny je však ten proces přece jen složitější. Energetika má dlouhou tradici a jsem si jistý, že i dlouhou budoucnost. Kde jinde budete mít příležitost být svědkem rychlých inovací a změn, které mají reálný dopad na životy tolika lidí.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.