Školy, které to umějí

Dnes Prague Edition - - Názory -

Dovolím si poznámku ke školám, které očima České školní inspekce „propadají“, jak jsem se nedávno dočetla na stránkách MF DNES. Za svou více než čtyřicetiletou učitelskou praxi na středních školách, od učňovských učilišť přes střední odborné školy až po gymnázia, přes školy státní a soukromé mohu odpovědně říct, že klíčovou osobností při získávání dobrých pedagogických výsledků je schopný a nadaný učitel. Dokonce mne napadá absurdní myšlenka, že by se na učitelské obory měly skládat talentové zkoušky.

Dlouhodobě jsem příznivcem zavedení kariérního řádu pro učitele. Vidím ho jako možnost, jak zlepšit postavení kantorů, kteří mají za cíl odpovědnou výchovu a vzdělávání mladé generace. Prozatímní „pokusy“o fungující model kariérního řádu zatím ztroskotávají z mnoha důvodů na odporu části učitelské veřejnosti i vedení škol. Jak bude skutečně kariérní řád vypadat, je záležitostí povolaných odborníků. Učitelé však na něj mají nárok a věřím, že se dočkají. Věkový automat pro navyšování platů rozhodně není motivující.

Ti, co o kariérní postup usilují, by tu možnost dostat měli. Jde o realizaci osobních schopností, v souvislosti se společenským uznáním i zapsáním se do duší studentů, a též o finanční ohodnocení. Nemohu se zbavit hořkého pocitu z dob minulých, jejichž důsledkem je i špatné existenční postavení učitelů seniorů. Z učitelské praxe majetky nikdy nevznikaly, ale je tristní, když učitel senior, celoživotně závislý svou profesí na kultuře, váhá nad zakoupením vstupenky do divadel.

Jsem přesvědčená, že budou-li na školách všech úrovní učitelé se společenskou prestiží vybudovanou jejich kvalitní prací, která bude dobře zaplacená, nebudou existovat školy, které to „neumějí“.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.