�� Jak na příjmy z podnikání

Ekonom - - PŘÍLOHA -

Pan Bartůšek a jeho manželka podnikají. Pan Bartůšek dosáhl v roce 2016 ze své řemeslné živnosti příjmů ve výši 1 800 000 korun. Dále pan Bartůšek působil ve sdružení řemeslníků (nově „společnost“), jehož prostřednictvím dosáhl v roce 2016 příjmů ve výši 500 tisíc korun. Příjmy i výdaje uplatňují účastníci sdružení (nově „společníci společnosti“) rovným dílem.

Pan Bartůšek také pomáhá s podnikáním své manželce, která na něj jako spolupracující osobu převede za rok 2016 příjmy ve výši 50 tisíc korun a výdaje ve výši 30 tisíc korun. Pan Bartůšek uplatňoval v minulých letech výdaje

paušálem a chtěl by do budoucna tento způsob zdanění zachovat. Vzhledem k tomu, že pan Bartůšek nemá povinnost

vést účetnictví ani daňovou evidenci, zaškrtne v úvodu přílohy, že uplatňuje výdaje procentem z příjmů. Na řádku 101 sečte své příjmy, tj. 1 800 000 + 500 000 = 2 300 000 korun. Své výdaje vyčíslí s využitím paušálu odpovídajícího druhu vykonávané činnosti, nezapomene přitom na zavedení stropu i pro řemeslníky a uvede je na řádek 102. Protože je pan Bartůšek řemeslník, jeho paušál činí

80 procent celkových příjmů. Výdaje tedy budou 0,8 x 2 300 000 = 1 840 000, avšak maximálně lze odečíst 1 600 000. Řádek 104 představuje zisk pana Bartůška ve výši 700 000 korun. Na řádcích 105, 106 uvede 0, protože nemá žádnou položku, která by měla zvýšit nebo snížit jeho základ daně. Protože pan Bartůšek nechce na svou manželku

přerozdělit žádné příjmy jako na svou spolupracující osobu, bude i na řádku 108 vyplněna 0. Naopak pan Bartůšek je pro paní Bartůškovou

spolupracující osobou, a proto na řádku 109 uvede příjem 50 tisíc korun, který na něj manželka rozděluje. Na řádek 110 ještě zapíše výdaje 30 tisíc korun, připadající na něj z manželčiných výdajů.

Dílčím základem pana Bartůška tak bude částka 720 tisíc korun. Nyní musí ještě vyplnit doplňující údaje přílohy. Část A se ho týkat nebude, protože nevede účetnictví.

V části B uvede název své řemeslné živnosti, což je jeho převažující činnost.

Do sazby výdajů zadá 80 procent, do příjmů znovu hodnotu 2 300 000 korun a do výdajů maximum, které lze v roce 2016 u řemeslných živností uplatnit, a to 1 600 000 korun, obojí tedy bez částek převzatých od manželky.

Část c pan Bartůšek přeskočí, protože během roku 2016 nezahajoval, neukončoval, neobnovoval ani nepřerušoval své podnikání. Nevyplní ani části D,e, G a I, protože se ho netýkají. Do části F vyplní údaje o účastnících sdružení (společnících společnosti) a v části H uvede údaje o manželce, která na něj rozděluje příjmy.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.