�� Jak naložit s ostatními příjmy

Ekonom - - PŘÍLOHA -

Pan Seifert si v roce 2012 pořídil dílnu za 250 ti‑ síc korun a garáž za 80 tisíc korun. Plánoval, že v nich bude podnikat. K tomu však nedošlo, a rozhodl se proto obojí prodat. Ze zahrady za dílnou stačil ještě očesat jablka a prodat je do místní moštárny za 20 tisíc korun. V roce 2016 kromě toho zdědil a následně prodal

i byt po své matce, která v něm žila 21 let a po celou tu dobu jej vlastnila. Celkem v roce 2016 obdržel 20 tisíc korun z prodeje jablek, 210 tisíc korun z prodeje dílny, 100 tisíc korun z prodeje garáže a 2 500 000 korun z prodeje bytu. Pan Seifert musí zdanit pouze prodej dílny a garáže. Prodej jablek bude osvobozen, neboť se jedná o příjem příležitostný a nepřesáhl hodnotu 30 tisíc korun za rok. Dále bude osvobozen i prodej bytu, neboť splní podmínky pro osvobození (viz box „Příjmy, které zdaňovat nemusíte“) – matka pana Seiferta jej vlastnila déle než pět let. Příjem z prodeje zbylých dvou nemovitostí zdanit musí, uvede proto ve sloupci 1 ve výpočtové tabulce písmeno B – prodej nemovitostí, do sloupce 2 uve‑ de v souhrnné částce příjmy 310 tisíc korun a do sloupce 3 výdaje 330 000 korun (pořizovací cena nemovitostí). rozdíl mezi oběma hodnotami ve výši –20 000 korun uvede do sloupce 4 a sloupec 5 ponechá prázdný.

Do součtového řádku tabulky uvede do sloupce 4 hodnotu nula a na řádky 207 a 208 pod tabulkou vždy hodnotu 310 tisíc. Tím mu na řádku 209 vyjde opět hodnota nula.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.