Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

Ekonom - - PŘÍLOHA -

Posuňte se ve formuláři na:

3. ODDÍL Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

Nyní vyplňte příslušné řádky ve 3. od‑ dílu přiznání (viz obr. 14) podle uplat‑ ňovaných odčitatelných položek. Jste‑li v tuzemsku daňovým nerezidentem, můžete si uplatnit nezdanitelné části zá‑ kladu daně (vyjma odpočtů na výzkum a vývoj a podporu odborného vzdělá‑ vání) pouze v případě, že jste daňovým rezidentem některé ze zemí EU nebo EHP, a zároveň vaše příjmy ze zdrojů

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.