Výpočet daně

Ekonom - - PŘÍLOHA -

Posuňte se ve formuláři na:

3. ODDÍL Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň včetně solidárního zvýšení daně Řádky 54 až 57

Na řádek 54 (viz obr. 15) uveďte součet všech částek, které uplatňujete jako odčitatelnou položku od základu daně na řádcích 46 až 53. Neuplatňuje‑ te‑li žádnou z nich, řádek přeskočte. Na řádek 55 zadejte rozdíl řádků 45 a 54, tedy hodnotu vašeho základu daně sníženého o nezdanitelné části.

Pokud by bylo výsledkem záporné číslo, vepište do tohoto řádku nulu, neboť uplatněním odčitatelných položek nemůžete dosáhnout ztráty.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.