�� Jak na slevy

Ekonom - - PŘÍLOHA -

Pan Štěpánek v lednu 2016 úspěšně zakončil magisterské studium a v únoru oslavil své 26. narozeniny. Do zaměstnání nastoupil až k 1. březnu, aby mohl pomoci své těhotné přítelkyni s přípravou jejich svatby, kterou si naplánovali na začátek dubna. Krátce po svatbě, ještě v tomtéž měsíci, se jim narodila Jana. Paní Štěpánková až do nástupu na mateřskou dovolenou podnikala, ale příliš se jí nedařilo a vykázala

ztrátu 20 tisíc korun (příjmy 50 tisíc korun, výdaje 70 tisíc korun). Z prvního manželství má čtyřletého syna Martina, jenž s paní Štěpánkovou a panem Štěpánkem žil po celý rok 2016 ve společné domácnosti. Navštěvuje školku, kde roční školkovné činí 10 tisíc korun. Kromě výše uvedených příjmů pobírala paní Štěpánková pouze peněžitý příspěvek v mateřství (63 tisíc korun) a rodičovský příspěvek (30 400 korun). V prvé řadě má pan Štěpánek nárok na slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. Slevu na manželku by si pan Štěpánek případně mohl uplatnit za měsíce květen–prosinec. Nejdříve je však nutné zjistit, jak vysoké jsou příjmy manželky za rok 2016: Rodičovský příspěvek se pro tyto účely do jejích příjmů nezapočítává. Zbylé příjmy (50 tisíc korun + 63 tisíc korun) však převyšují hranici 68 tisíc korun rozhodnou pro nárok na uplatnění slevy, a tak si pan Štěpánek slevu na manželku nebude moci od daně odečíst.

Daňové zvýhodnění na Janičku náleží panu Štěpánkovi již od měsíce, ve kterém se narodila (tj. 9 x 1117 korun). Dále si pan Štěpánek odečte slevu za umístění Martina ve školce v maximální výši 9 900 korun, a daňové zvýhodnění od měsíce, kdy uzavřel sňatek s Martinovou matkou (tj. 9 x 1417 korun). V úvahu připadá ještě sleva na studenta, kterou si pan Štěpánek bude moci uplatnit za měsíc leden, ve kterém zakončil studium, a ještě za měsíc následující, jelikož v něm nevykonával výdělečnou činnost a na počátku měsíce splňoval i věkový limit 26 let. Výše slevy za tyto dva měsíce dosahuje 670 korun. Pan Štěpánek si tak bude moci svou daň za rok 2016 snížit celkem o 58 216 korun (24 840 + 10 053 + 12 753 + 9 900 + 670 korun). Kdyby jeho daň před uplatněním slev byla nižší než tato částka, vznikne mu nárok na daňový bonus, a to maximálně ve výši 22 806 korun.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.