�� Pravidla týkající se zvýhodnění na dítě

Ekonom - - PŘÍLOHA -

Vyživovaným dítětem může být dítě až do 26 let. Po dovršení 18 let je však podmínkou, že studuje na střední škole (s výjimkou dálko‑ vého, distančního, večerního nebo kombinova‑ ného studia, kdy si dítě zároveň vydělává nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti) nebo vysoké škole. Dítě starší 18 let by vám ze školy mělo donést

potvrzení o studiu, které přiložíte k daňovému přiznání. Nárok na daňové zvýhodnění na dítě narozené v roce 2016 doložíte kopií jeho rodného listu. Zvýhodnění uplatněte již za měsíc, v němž se dítě v roce 2016 narodilo, popřípadě začalo studovat. Pro využití zvýhodnění není nutné, aby se jednalo přímo o dítě vlastní, zvýhodnění můžete uplatnit

i pro děti osvojené, v náhradní péči nebo děti druhého z manželů (nikoli však družky/přítelkyně). Pokud dítě například z důvodu studia nebo léčení

dočasně pobývá mimo domácnost, není to důvodem pro to, aby vám byl odepřen nárok na daňové zvýhodnění. Uplatnění zvýhodnění obecně nebrání to, že si vaše dítě při studiu vydělává. Daňové zvýhodnění si může uplatnit vždy jen jeden

z poplatníků, s nimiž dítě žije v domácnosti. V případě střídavé péče je třeba se dohodnout, příslušníkem které domácnosti dítě je a po jakou dobu, a podle toho si každý z poplatníků uplatní/neuplatní daňové zvýhodnění. Pro nárok na daňový bonus musí vaše celkové příj‑ my ze závislé činnosti, z podnikání, kapitálového majetku a pronájmu za rok 2016 činit alespoň 59 400 korun. Nemáte‑li dostatečné příjmy, zvýhodnění na vaše dítě mohou uplatnit i jeho prarodiče, žijí‑li s ním v jedné domácnosti.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.