1. ODDÍL Údaje o poplatníkovi

Ekonom - - PŘÍLOHA -

Řádky 05 až 21

V 1. oddílu přiznání (viz obr. 2) uveďte do řádku 5 až 8 svoje osobní údaje. Do řádků 9 až 15 napište svou aktuální adresu v České republice nebo v zahraničí.

Kolonky 16 až 19

vyplní pouze osoby, které v České republice nemají bydliště ani trvalý pobyt, ale zdržovaly se zde více než 183 dní v roce.

Řádek 20 a 21

vyplníte pouze tehdy, jste-li daňovým nerezidentem. Jde o poplatníky, kteří se na území České republiky zdržují méně než 183 dní v roce a nemají zde stálý byt, u něhož okolnosti nasvědčují na jejich úmysl se v tomto bytě trvale zdržovat – s výjimkou studentů a osob, které se v Česku léčí. Ti jsou totiž považováni za české daňové nerezidenty i v případě, že se na území České republiky zdržují více než 183 dnů v kalendářním roce, ale za účelem studia nebo léčení.

V tomto případě napište kód státu, ve kterém jste daňovým rezidentem, což je stát, kde daníte své celosvětové příjmy.

Seznam kódů států naleznete například na webových stránkách finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovani-prime-dane/seznam-kodu-statu).

Do řádku 21

pak vyplňte v českých korunách výši svých celosvětových příjmů, tj. jak českých, tak zahraničních příjmů. Finanční úřad tuto hodnotu potřebuje proto, aby vám mohl případně přiznat nárok na odčitatelné položky a slevy na dani.

Prohlášení

Nyní pokračujte vyplněním prohlášení (viz obr. 3). V případě, že si daňové přiznání zpracováváte a podáváte sami, přeskočte oblast „Údaje o podepisující osobě“a přejděte rovnou k vyplnění data vypracování daňového přiznání a dokument podepište v kolonce „Vlastnoruční podpis daňového subjektu“.

Pokud přiznání podáváte jako něčí zástupce, uveďte své osobní údaje a kód typu zastupování: 1 – zákonný zástupce nebo opatrovník, 2 – ustanovený zástupce, 3 – společný zástupce, společný

zmocněnec, 4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba

i právnická osoba,

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.