Moderní klimatizační systémy v rodinných domech a bytech

Před dvěma desítkami let byla klimatizace něčím poměrně vzácným. Klimatizovaly se jen luxusní hotely. Dnes najdete klimatizaci prakticky všude – od obchodních domů, kanceláří a veřejných prostor přes auta a stále častěji až po rodinné domy a byty.

Ekonom - - Energie - Text/ Irena Grozmanová

K limatizační zařízení oceníme zejména v hor‑ kých letních dnech, ale jeho využití je mno‑ hem širší – snižuje vzdušnou vlhkost a v chladnějších dnech lze některé typy klimatizačních zařízení využívat i k topení.

Chladit s mírou

Cílem klimatizace je dosáhnout tepelné pohody. Podle hygienických předpisů je maximální rozdíl teplot me‑ zi klimatizovanou místností a okolím šest až osm stup‑ ňů Celsia. Mnoho lidí však toto doporučení nerespektu‑ je, výjimkou nejsou ani rozdíly okolo 20 stupňů Celsia. Na trhu se dnes vyskytuje velké množství klimatizací co do značek, typů, designů, způsobů montáže a urče‑ ní. Samotný výběr a rozhodnutí jsou však na zákazní‑ kovi. Dobrá volba druhu a značky zařízení ovlivňuje bu‑ doucí spokojenost majitele klimatizace až z 50 procent.

Úspornost, design a možnosti

Klimatizační jednotky jsou v každé další generaci úspor‑ nější (například energetická třída chlazení/topení A++/A), stále tišší (vnitřní jednotka asi 52 dB, vnější 55 dB), mají bezchybný design, elegantní tvar a povrchovou úpravu. Také jejich filtry jsou stále výkonnější – klimatizace vy‑ tváří zdravé prostředí tím, že přes několikanásobné a rozdílné filtry odstraňuje ze vzduchu prach a pyly.

Nejmodernější klimatizační jednotky jsou stále sofis‑ tikovanějšími výrobky, mohou mít i umělecký design, často jsou vybaveny jednoduchým dálkovým ovládá‑ ním s časovačem. Klimatizaci lze organicky začlenit do interiéru tak, aby korespondovala se stylem míst‑ nosti.

Součástí obytného prostoru tak může být klimatiza‑ ce hodnotného designu z ušlechtilých materiálů. Její přední plochu lze volit zrcadlovou, kouřovou, mahago‑ novou, v kombinaci dřevo– chrom a podobně. Existuje ale i úplně „neviditelná“klimatizace. To když se ve stro‑ pě či podhledech ukrývá systém „ceiling concealed ducted type“(kanálová klimatizační jednotka). Hodí se do historických, ale i moderních interiérů.

Klimatizační jednotka umí mj. udržovat stálou teplo‑ tu a nepřechlazený vzduch, ale umí místnost i rychle zchladit, odstranit vlhkost v parném dni, případně umí temperovat teplotu místnosti i přitopit. Výhodou je především rychlost a možnost přesné volby času přito‑ pení. Ohřev naběhne okamžitě, není potřeba rozehřívá‑ ní. Výhodou je, že topíme pouze tam, kde chceme a po‑ třebujeme.

Přitápění klimatizační jednotkou se zabudovaným tepelným čerpadlem v jarních a podzimních měsících je novým ekologickým trendem, tento typ topení patří mezi nejlevnější zdroje tepla.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.