Půjčujte (si) obezřetně

Ekonom - - PŮJČKY - Barbora PosPíšiloVá

Při půjčování peněz, tedy slovy zákona „zápůjčce“, by lidé měli být vždy obezřetní a nezáleží na tom, zda se jedná o rodinného příslušníka, známého či někoho cizího. Co dělat, když nastanou potíže s vrácením peněz? Možností je hned několik.

Obvykle je lidmi využívána předžalobní výzva, která slouží jako „upomínka“pro vrácení peněz. V případě jejího neúspěchu je pak možnou cestou soud a následná exekuce. Tato varianta je však mnohdy zdlouhavá. Velmi efektivní možností, pokud s vámi komunikuje, je sepsání notářského zápisu o zápůjčce s doložkou přímé vykonatelnosti, ať již formou dohody, či jednostranného prohlášení ze strany „dlužníka“. V případě nedodržení stanovených podmínek pak můžete rovnou požádat o zahájení exekuce, notářský zápis totiž, stejně jako soudní rozhodnutí, slouží jako exekuční titul.

Opomenout by se také neměla situace, kdy strany mezi sebou nechtějí narušit dobré vztahy a chtějí se spolu rozumně dohodnout, nicméně každá má na věc zcela jiný úhel pohledu (typicky zápůjčky v rodině). V takovém případě lze doporučit jít cestou mediace, kdy třetí nezávislá osoba (mediátor) pomáhá nalézt východisko přijatelné pro obě strany.

Pokud si člověk není jist, která z variant je pro jeho případ ta nejlepší, je vhodné mít sjednané pojištění právní ochrany, neboť právníci vám vždy rádi poradí, a navíc správně zvolené pojištění hradí vynaložené náklady na kteroukoliv z výše uvedených možností řešení sporu.

Autorka je ředitelka úseku likvidace škod

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.