Programátoři, kteří se stali vizuálními kouzelníky

Mladá firma 3dsense čaruje s interaktivními projekcemi. Prosadit se chce mezi architekty.

Ekonom - - DALŠÍ TÉMATA - –text– Jakub Horáček –Foto– Lukáš bíba

Dva komíny ostravského areálu Dolní Vítkovice během letošního hudeb‑ ního festivalu Colours of Ostrava osvítily siluety tančících postav. Nepohybovaly se ovšem podle předem připraveného scénáře, ale kopírovaly kroky návštěvníků, kteří tančili v přilehlém stanu a nechali se přitom nasnímat speciální kamerou. Ta záznam živě vyslala do laseru, jenž na komínech vykouzlil pohybujícího se muže a ženu.

Pod světelnou hříčku se podepsala mladá pražská firma 3dsense, kterou před pěti lety založili doktorandi z ČVUT Jan Hrdlička a Jiří Wild. Svým podnikáním ukazují, že na trhu lze uspět s produkty, které stojí na po‑ mezí technologické finesy a umění. „Zabýváme se hlavně interaktivními projekcemi,“popisuje zaměření pod‑ niku Jan Hrdlička.

Tahle firma si však rozumí také s klasickým videomappingem, tedy promítáním na fasády budov, připra‑ vuje vzdělávací instalace do muzeí nebo zabudovává projekce přímo do interiérů. Nezastírá, že prodává přede‑ vším zábavu. „Jde nám o efekt ohro‑ mení, chceme ukázat, že s technologií lze kouzlit,“zdůrazňuje Hrdlička.

Zde leží potenciál jejich rozvíjející‑ ho se byznysu. Nejčastěji na jejich um slyší společnosti, jež chtějí do svých prostorů zabudovat interaktivní prvek nebo na něm staví svou prezentaci na kulturních akcích. „Pro velké firmy jde o jednu z mála možností, jak se mohou prezentovat netradičním způsobem. Takže jsou ochotny takové věci zaplatit,“vysvětluje Hrdlička.

Obchodníky nenadchli, umělce ano

Podnik žije hlavně z jednotlivých za‑ kázek, pak má drobné příjmy ze stá‑ lých instalací, které klientům půjčuje. „Musíme mít zhruba dvě až tři velké objednávky ročně, což se nám daří,“prozrazuje Hrdlička. Za této situace a s 10 zaměstnanci bude letošní obrat šplhat k 10 milionům korun a hos‑ podaření již tři roky v řadě končí v černých číslech. „Jsme stále malí, ale rosteme každoročně přibližně o 10 procent,“dodává Hrdlička.

Vedle toho se dvojice stíhá také po‑ liticky angažovat. Když loni v březnu navštívil Prahu čínský prezident Si Ťin‑pching, byli to oni, kdo na fasádu Pražského hradu promítl nápis „Pravda a láska“. Jinak se ale věnují hlavně podnikání.

Ještě během školy to přitom vypadalo, že Hrdličku i Wilda čeká akademická dráha. Oba studovali bio‑ medicínské inženýrství a umělou inte‑ ligenci. Hrdlička se věnoval předvídání relapsu schizofrenie, Wild rozpoznává‑ ní mozkových neuronů. Myšlenkami na vlastní byznys se nezabývali. Když však Microsoft v roce 2012 předsta‑ vil pro systém Windows technologii Kinect, která umožnila ovládat počítač gesty, dvojice se pro ni nadchla. Tehdy poprvé se jim hlavou začaly honit ná‑ pady na vlastní podnikání, postavené právě na jejím využití.

„Do té doby neexistovalo nic, co by dokázalo oddělit lidi od pozadí a roz‑ poznat, kde mají ruce a nohy, a z toho rekonstruovat celou lidskou kostru,“vysvětluje Hrdlička tehdejší zaujetí. Zprvu předpokládali, že s novou tech‑ nologií vytvoří koncept interaktivních vitrín pro prodejny. Obchodníky však nápad zanechal chladnými, a tak jej dvojice opustila.

Přívětivěji na technologii reago‑ vali umělci. Díky nim se Hrdličkovi a Wildovi podařilo prosadit. Když o možnostech Kinectu Hrdlička vyprávěl svému kamarádovi, grafi‑ kovi a animátorovi Josefu Lepšovi,

Prodáváme hlavně zábavu. Jde nám o efekt ohromení, chceme ukázat, že s technologií lze kouzlit.

napadlo je uspořádat výstavu hravých děl postavených na jeho využití. Přicházejícím návštěvníkům na hruď promítali například nápis „Chci sedm rumů a jedno pivo“, odcházejícím třeba „Volá maminka, tak musím domů“. Nápis se držel na tělech v okruhu asi tří metrů, i když se lidé stále pohybovali.

Díky této výstavě dvojice získala zakázku vytvořit scénu pro inscena‑ ci Pěna dní v pražském divadle La fabrika. Podle pohybů herců, které snímaly kamery umístěné na jevišti, se měnila projekce situovaná za nimi. Když například herec prošel po scéně, na plátně rozkvétaly nebo umíraly květiny.

Kam vítr, tam fasáda

Umělecké zakázky dvojice vnímala jako příležitost, jak se s technologií učit, moc peněz jim ale nevynášely. Z prvních výdělků sice zvládli uživit sebe a několik dalších kolegů, chtěli se ale prosadit také mimo uměleckou sféru. To se jim podařilo v roce 2014, kdy technologii využili pro muzejní instalace. Jejich cena se pohybovala kolem milionu.

Pro expozici liberecké technické univerzity v tamějším vědeckém cen‑ tru IQlandia naprogramovali hned tři projekce: v jedné například návštěv‑ níci pomocí gest skládají nanotrubi‑ ci. V rámci další muzejní zakázky, tentokrát pro ostravský Svět techniky, dvojice vytvořila interaktivní podlahu s jednoduchou hrou učící děti třídit odpad. Chůzí dopravují nepořádek promítaný na podlahu do správných kontejnerů.

Získané zkušenosti zužitkovali při práci pro jednoho z jejich nejdůleži‑ tějších klientů, díky němuž pronikli na zahraniční trh: švédskou firmu AF Lighting. Její matka AF Consult zaměstnává ve výstavbě energetic‑ ké infrastruktury až osm tisíc lidí. Švédi si je najali na návrh interaktivní podlahy do interiéru nového sídla stockholmské vývojářské společnosti King. „Vznikla z toho plodná spolu‑ práce. Teď pro ně připravujeme pro‑ jekce na stěny hlavního sálu Grand‑ hotelu Stockholm,“pochvaluje si Hrdlička. Interiéry přitom představují další možnost využití interaktivních projekcí. Technologická hračka se tak stává součástí architektury.

Právě v ní vidí dvojice i budoucnost svého podnikání. Představují si, že se interaktivní projekce stanou běžným designovým prvkem. „Když se staví nová budova, proč její fasádu nepo‑ jmout tak, aby se například měnila podle vanutí větru,“líčí Hrdlička. Po‑ dobné věci už dělá například německé studio Urbanscreen, kdežto v tuzem‑ sku se takové tvorbě věnují jednotlivci.

„Nikdy z toho nebude miliardový byznys, ale důležité pro nás je, že si vyděláme na sebe a zaměstnance a máme peníze na rozvoj technologií,“říká Hrdlička.

„Fasáda budovy se může měnit podle vanutí větru,“nastiňuje spoluzakladatel 3dsense Jan Hrdlička budoucí uplatnění interaktivních projekcí.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.