Jak má stát motivovat firmy, aby v Česku vytvářely dobře placená místa s vysokou přidanou hodnotou?

Ekonom - - TÉMA ČÍSLA -

Diferencovaná daň či daňové prázdniny jsou možnou motivační cestou. Jsou zde však i další oblasti, které odvracejí nové investory, jako je špatně dostupná infrastruktura nebo malé procento odpovídající kvalifikované pracovní síly.

Řešením je hospodářská strategie s následujícími pravidly: podporu směrovat zejména k malým a středním podnikům, udržet výnosy z podnikání v naší ekonomice, podporovat výzkum a vývoj. Chceme změnit investiční pobídky tak, aby pomáhaly rozvoji technologií s vyšší přidanou hodnotou. Podmínkou pro získání této podpory bude i minimální výše vyplacených mezd odvozená od průměrné mzdy v kraji. Firmy budou muset výměnou za pobídky také slíbit, že větší část vytvořeného zisku investují v Česku.

Důraz klademe na férové podmínky pro práci a podnikání a nezvyšování daní. Zajistíme revizi systému daňových výjimek a budeme bránit zavádění dalších.

Snižováním daní, odstraňováním byrokratických překážek a uvolněním podmínek pro zahájení i průběh podnikání.

Zelení Firmy jsou k tvorbě vyšší přidané hodnoty motivovány tržně. Úkolem státu je v tomto nebránit. Je třeba vytvořit přívětivé, ale spravedlivé tržní prostředí. Stát by především měl rezignovat na lákání investic s nízkou přidanou hodnotou.

TOP 09 podpoří vytváření pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou skrze snížení zdanění práce. Kvůli zvýšení konkurenceschopnosti firem je třeba změnit systém investičních pobídek – ten musí více sledovat využití nových technologií. Je nutná reforma školství a investice do výzkumu.

Základní motivací ze strany státu je kvalitní školství. A potom exportní politika – otvírat českým firmám trhy nejen v Asii, ale také v Jižní Americe a Africe. Podpoříme větší spolupráci škol, vědců a firem.

Stát by měl zajistit dobrou dopravní obslužnost a podporovat investice do vědy, výzkumu a inovací. V neposlední řadě by neměl komplikovat podnikatelské prostředí.

Snižováním daní, odstraňováním byrokratických překážek a uvolněním podmínek pro zahájení i průběh podnikání.

Například investičními pobídkami jen pro ty firmy, které přinesou výrobu s vysokou přidanou hodnotou.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.