Marné dohánění

Průměrná mzda v Česku je osmá nejnižší ze všech zemí Evropské unie.

Ekonom - - TÉMA ČÍSLA - –text– Jan němec

Ekonomika roste rekordními tempy, ale lidé z toho nic nemají. S tímto heslem vyráží do předvolební kampaně několik politických stran. Nízké mzdy budou jedním z hlavních témat voleb. Jak si Česko stojí ve srovnání se zeměmi evropské osmadvacítky? Měřeno průměrnou nominální mzdou patří Češi podle údajů Eurostatu a dalších institucí mezi nejméně vydělá‑ vající národy v celé EU. Z 28 členských států se v žebříčku průměrných mezd hůře umístilo pouze sedm zemí. Jen malou útěchou může být, že méně než českých 27,7 tisíce korun berou zaměstnanci v drtivé většině postkomuni‑ stických států. Lépe než v Česku jsou na tom i zaměst‑ nanci v nejslabších „starých“zemích EU, které zasáhla ekonomická krize, například v Řecku nebo Portugalsku. Srovnání s nejbohatšími státy EU vyznívá tristně. Nejlépe vydělávající Dánové mají hrubou mzdu téměř pětinásobně vyšší než Česko. Druhé Lucembursko je na čtyřnásobku.

Německo slouží Čechům jako meta, k níž má eko‑ nomický vývoj směřovat. Propast mezi výdělky v obou zemích je ale obrovská. Co se nominální hrubé mzdy týče, vydělávají Němci 3,5násobek toho co Češi. Rozdíl se sníží při zohlednění cenové hladiny. I v paritě kupní síly ale ně‑ mecké výdělky představují více než dvojnásobek českých.

Ekonom na základě údajů statistických úřadů a analýz zabývajících se trhem práce zkoumal také výdělky v jednot‑ livých odvětvích ekonomik Česka a Německa. Ty ukazují, že v nejlépe placených profesích je mezi Českem a Němec‑ kem přece jen menší rozdíl. Například čeští odborníci v tele‑ komunikacích a informačních technologiích nebo bankéři zaostávají za těmi německými nominálně 2,5krát.

V méně lukrativních oborech rozdíl narůstá. Typickým příkladem je automobilový průmysl. Čeští zaměstnanci ve firmách, jež často slouží jako subdodavatelé německých automobilek, vydělávají v průměru necelých 31,5 tisíce korun. Němečtí pracovníci automobilek dokončujících ze subdodávek finální vozidla si ovšem přijdou v přepočtu na zhruba 146 tisíc měsíčně. Tedy více než 4,5násobek.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.