První pomoc proti berňáku

Případy firem, kterým berní správa uvalením zajišťovacích příkazů způsobila okamžitou smrt, zaměstnávají soudy. První vítězství ještě neznamená, že se poškozený domůže spravedlivé náhrady.

Ekonom - - TÉMA ČÍSLA TÉMA ČÍSLA -

Zajišťovací příkazy berní správy je tvrdě zasáhly. Ze dne na den přišli o všech‑ no. Úředníci jim obstavili účty, zabavili majetek a zničili firmu, která státu ani nemusela nic dlužit. Byla ovšem snadnou kořistí, na rozdíl od „schránkové“firmy byla dosažitel‑ ná a bylo co brát. Proč se honit za fi‑ kanými podvodníky, z krátkodobého pohledu se – pokud jde o státní kasu – vyplácí jít na jistotu. Finanční úřady si takto došláply na tisíce firem.

Třeba i proto, že si je úředníci na berňáku domalovali do pavouka, kterým znázorňují podvodný karuse‑ lový řetězec. Zachytili v něm „nekon‑ taktní“aktéry podvodů, místo nich ale leckdy potopili slušné podnikatele s dlouhou historií a s čistým daňovým štítem. Ti, kdo hodně ztratili a da‑ ňových podvodů se vědomě nedo‑ pouštěli, ženou svůj případ k soudu. Některých se již zastal Nejvyšší správní soud.

Cesta ke spravedlnosti je ale delší než k této nejvyšší soudní instanci do Brna. Stát jim způsobenou škodu – ani alespoň část – dobrovolně nenahra‑ dí. Budou se o ni muset dlouho soudit, platit právníky, kteří vyčíslí celou újmu, a velmi složitě ji budou obhajo‑ vat. To vše bez jistého výsledku.

Ať už to budou miliardy, nebo stamiliony, které za excesy úřední‑ ků budou poškození vymáhat, stát nezaplatí nic. Případnou kompenzaci zaplatíme my všichni, daňoví poplat‑ níci. Horliví úředníci, kteří beztak jen s větším či menším nasazením plní pokyny nejvyššího vedení, se nemusí obávat toho, že by je někdo hnal k zodpovědnosti. Stát si své služebnictvo brání. Navíc zadání je jasné – vybrat co nejvíc na daních. A to teď hned.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.