Pro byznys je mrtvý muž

Co je zajišťovací příkaz, poznal podnikatel z Třebíče už téměř před dvaceti lety. Přišel o majetek, a ač mu úřad dal zčásti za pravdu, odškodnění se nedočkal.

Ekonom - - TÉMA ČÍSLA -

Vtrhli do prodejny, všechno zabavili, včetně zboží, které ani nebylo jeho. Marně obcházel právníky ve městě, nikdo se jeho případu nechtěl ujmout. V roce 1999 o zajišťovacích příkazech, dnes velmi populárních, téměř nikdo nic nevěděl. Stanislav Neuman z Třebíče podnikal jako fyzická osoba a stačil jeden „zajišťovák“, aby ho z podnikání vyřadil na celý život. „Jsem mrtvý muž. Nic nemám a mít nebudu,“říká dnes člověk, který je bez majetku. „Bylo to hodně drsné. Ale nikde nemáte dovolání,“nerad vzpomíná na jaro před 18 lety, kdy přišel o svou cykloprodejnu. Z dobře rozjetého „kola“ho srazil zajišťovací příkaz na dosud nestanovenou a nesplatnou daň v likvidační výši 1,3 milionu korun, které měl uhradit do tří dnů. Obratem berní správa zahájila exekuci. Zabavila všechno zboží v prodejně v hodnotě 1,3 milionu korun, a to včetně věcí, které ani nebyly majitele prodejny. Dražba byla „veleúspěšná“– výsledek činil rovných 505 334 korun.

Vydraženo méně než polovic

Po pár měsících obdržel Stanislav Neuman dodatečné platební výměry, a to za DPH a daň z příjmu, obojí za rok 1997. Neúspěšně se proti nim sám odvolal, ale žalobu k soudu včas nepodal, neboť si nebyl vědom toho, že jsou dané nějaké lhůty. „Zjistil jsem, že všechno je možné. Seberou vám obchod, kterému se dařilo. Zabavené zboží prodají ani ne za polovinu hodnoty,“dodnes nechápe. S nespravedlností se těžko smiřoval, v roce 2001 se začal bránit s pomocí daňové poradkyně Jitky Routkové.

„Podala jsem návrh na přezkum. U daně z příjmů vyhověli a platební výměr zrušili. Přestože u DPH šlo o stejné důvody, u ní jsme neuspěli. Následná správní žaloba byla odmítnuta, včetně kasační stížnosti a ústavní stížnosti,“popisuje daňová poradkyně další postup. Důvod odmítnutí byl ten, že rozhodnutí v přezkumu nelze napadat správní žalobou. „Je do očí bijící nespravedlnost, když o stejných skutečnostech a průběhu stejného řízení rozhodl tentýž odvolací orgán různě,“těžko si vysvětluje Jitka Routková. Náhradu škody nešlo uplatnit, když zajišťovací příkaz nebylo coby předběžné opatření možné žalovat jako nezákonný. „Tudíž exekuce a dražba byly v souladu se zákonem, protože proběhly na základě zajišťovacího příkazu,“podotýká.

Stanislav Neuman přišel o majetek, o budoucí zisky, zůstal naprosto bez prostředků a dodnes mu na jeho

osobním daňovém účtu narůstá příslušenství k dluhu, který nikdy nebude schopen uhradit.

Daňová poradkyně Routková připomíná, že od té doby se u zajišťovacích příkazů hodně změnilo. Jsou přezkoumatelné u správního soudu, kde dříve byly odmítány. „Přetrvává ale základní problém, kdy dotyčná osoba či firma má ze dne na den uhradit nepřiměřenou finanční částku vzhledem k majetkovým poměrům. Proto následuje exekuce a dražba, přestože výše daně není doposud najisto stanovena či se o ni vede letitý soudní spor,“říká.

Daňový poradce ex offo

Za nejzákeřnější u tohoto nástroje poradkyně považuje to, že daňový subjekt většinou zůstane najednou úplně bez prostředků. „Přitom je povinen hradit své běžné dluhy, dostává se do druhotné platební neschopnosti. Navíc k likvidační dani, kterou není schopen zaplatit, nabíhá nemalé příslušenství, tedy penále a úroky,“připomíná Routková.

Běžný podnikatel obvykle nerozumí daňovému právu a není schopen se sám bránit. „Řešení zajišťovacích příkazů a související daňová řízení jsou právně velmi komplikovaná. Proti jednomu podnikateli či firmě stojí armáda úředníků. Na jednom případu obvykle pracuje velká část oddělení,“poukazuje. Proto by stát měl podle ní v takových případech umožnit pomoc zdarma čili poskytnout daňového poradce ex offo. Zákon na něj ovšem na rozdíl od právníka ex offo nepamatuje.

Řešení zajišťovacích příkazů a související daňová řízení jsou velmi komplikovaná. Proti jednomu podnikateli stojí armáda úředníků.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.