Reformě důchodů příští vláda neuteče

V předvolební debatě Ekonomu experti hledali řešení, aby z penzí nebyly žebračenky.

Ekonom - - PŘEDVOLEBNÍ DEBATY - –text– DaviD Klimeš –Foto– luKáš BíBa

Důchodci si v příštím roce polepší. Vláda navr‑ huje zvýšení důchodů o pětistovku, takže by průměrný starobní důchod poprvé překonal 12tisícovou hranici. Pozitivně se odrazí schvá‑ lená změna zákona, podle které má růst penzí napříště vy‑ cházet z inflace a poloviny růstu průměrné mzdy. Nyní se důchody zvyšují o inflaci a třetinu růstu průměrné mzdy.

Jenže důchodový systém musí přežít nejen rok 2018, ale pokud možno i další dekády. A to už podle expertů není v této chvíli tak jisté. Důchodový účet je i v časech hospodářského růstu v minusu více než 16 miliard korun. A ve společnosti přežívá nerealistické očekávání ohledně budoucích penzí. Podle průzkumu společnosti Broker Trust nejvíce Čechů (18,6 procenta) očekává důchod na úrovni 51 až 60 procent předchozího příjmu. Dal‑ ších 16 procent si myslí, že se dostane až na 70 procent. A 12 procent lidí se těší až na 80 procent předchozího příjmu. Realita je ale taková, že průměrný důchod odpoví‑ dá jen 42 procentům hrubé průměrné mzdy.

Lidé očekávají úroveň důchodů, kterou jim současný systém nedokáže zajistit. A ten je ještě k tomu v hlubokém deficitu.

Deficity se vrší

Končící vláda Bohuslava Sobotky splnila některé své úkoly, které si předsevzala: zrušení druhého pilíře, zastropování důchodového věku na 65 letech a vyšší valorizaci důcho‑ dů. Ale také slibovala „komplexní a vzájemně provázaný souhrn návrhů“, aby se i do budoucna zajistil stabilní a důstojný život důchodců. To kabinet nezvládl. Místo toho se vláda rozloučila překvapivou studií, podle níž jsou současné důchody udržitelné a stačí jen menší reformy.

Šéf důchodové komise vlády Martin Potůček souhlasí, že systém jako takový může přežít, ale zároveň varuje:

„První pilíř by nedokázal plnit veškeré své funkce.“Podle něj je potřeba se vyrovnat se stárnutím obyvatelstva, které důchodový systém zle prozkouší někdy v polovině tohoto století. Podobně mluví i ekonom z akademického think‑tan‑ ku IDEA při CERGE‑EI Jiří Šatava: „Systém bude přežívat, ale bude klesat náhradový poměr.“Důchodci by tedy dostali ještě méně, než je nyní oněch zhruba 42 procent průměrné předchozí mzdy v případě průměrného důchodu.

A začne krachovat celý systém. „Od roku 2010 vytvořil kumulativně deficity 260 miliard korun, které musíme od‑ někud vzít. Pokud zastropujeme věk odchodu do důchodu, budeme potřebovat dalších 1,5 procenta HDP a opět peníze musíme odněkud vzít. Pokud nasčítáme budoucí deficity do roku 2060, jsme na 30 procentech HDP, tím bychom se dostali mimo maastrichtská kritéria,“varuje Šatava.

Povinné odvody zaměstnavatelů?

Potůček tvrdí, že nás čeká zvýšení výdajů na důchody z dnešních 8,6 procenta HDP na „minimálně 10 procent“. Zároveň se ale debatující shodli, že systém lze zefektivnit a přivést do něj další peníze odjinud. Místopředseda Čes‑ komoravské konfederace odborových svazů Vít Samek by zavedl povinné příspěvky zaměstnavatelů do třetího pilíře, tedy doplňkového penzijního spoření: „My v odborech jsme pro to, aby se zavedla povinnost pro zaměstnavatele, kteří působí v rizikových profesích“, uvedl. Odbory by následně na úkor zaměstnavatele zdražily o šest procent z důchodového vyměřovacího základu i práci všem nově příchozím na trh práce.

Šatava by především zvýšil srozumitelnost celého systé‑ mu: „Pokud nevíte, jaký můžete očekávat starobní důchod, nevíte, kolik si máte spořit. Pokud víte, že očekáváte důchod o 60 procent nižší, než je vaše dosavadní mzda, tak už si pořádně rozmyslíte, co budete dělat,“upozorňuje. Zároveň varuje, že mnozí senioři zbytečně odcházejí do důchodu hned po dosažení důchodového věku. Stát by jim měl navy‑ šovat výrazněji budoucí důchod, když zůstanou v práci.

Šatava odmítá povinné příspěvky všech zaměstnavatelů do třetího pilíře, ale dokáže si představit, že by každý ab‑ solvent byl automaticky zařazen do penzijního připojištění a musel by případně sám o své vůli ze systému vystoupit.

Zcela nové řešení třetího pilíře nabídl Potůček. Navr‑ huje v něm veřejnoprávní konkurenci: „Stát by každý rok zhodnocoval příspěvky o míru inflace.“Protiinflační státní spoření by mohlo být podle Potůčka lákavé pro ty, kteří se bojí rizika na finančních trzích.

Politické strany sice zatím žádnou promyšlenou refor‑ mu důchodů nenabízí, ale je pravděpodobné, že deficity a demografie už příští vládu donutí se penzemi opravdu vážně zabývat.

O důchodech v předvolební debatě Ekonomu hovořili zleva místopředseda ČMKOS Vít Samek, ekonom z think-tanku IDEA Jiří Šatava a předseda Odborné komise pro důchodovou reformu Martin Potůček. Debatu moderovali hlavní analytik Ekonomu David Klimeš a...

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.