Pan Hitler, pan Godwina trollové

Ekonom - - SLOUPEK JANA A. NOVÁKA -

Fy z i kál ní zákony imponují nepřekročitelností, a takse mnozí snaží vymýšlet a používat zákony, které jimi nejsou. Například kdyby platil takzvaný zákon Occamovy břitvy („ pravdivé je nejjednodušší vysvětlení čehokoliv “), tak dodnes věříme, že je Země placatá. V poslední době jev souvislosti s diskusemi n asociálních sítích slyšet o podobně divném Godwinově zákonu. Pokud jste se sním nesetkali, pak vězte, že „pravděpodobnost, žes e von-line diskusi objeví přirovnání k Hitlerovi, ses jejím narůstáním blíží jedné “.

Trochu podezřelé je, že i vhodně dlouhých diskusích ochovu kře číka d ž u n garského jsem na Führera nenarazil –v této podobě je ale„ zákon“nesmyslem celkem neškodným. Horší ovšem je jeho častěji uplatňovaná verze tvrdící, že „pokud se Hitler v diskusi objeví, diskuse tím končí a ten, k doho tam dal, ji prohrál “.

Takže, prosím vás, kdybys evám vmysli vynořil jeden z největších zločinců 20. století v souvislosti s někým, kdo demagogicky zneužívá nejnižších pudů davu, obsazuje cizí území, chce likvidovat odlišné jedince i rasy… nebo myšlenka, že tohle vždycky vede ke stejným koncům, rozhodně to neříkejte. Podle Godwinova zákona se totiž stáváte hnusným trollem, čímž nad vámi obdivovatel demagogie, rasismu, agrese a masových vražd morálně zvítězil. Protože pan Hitler je přece gentlemana jemu podobní také.

Takže jinak: Godwinův rádoby zákon jeze všeho nejvíc zbraň všech, kdo sito o Hitlerovi a jemu podobných opravdu myslí.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.